Maria Natalia SeesinkMaria Natalia Seesink


Ga hier naar het laatste nieuws.

Maria Natalia Seesink
(geboren op 25.08.1923 te Maasluis, dochter van Arnoldus Johannes Seesink (geboren op 18 juni 1897 te Rhoon) en Rozetta Blom (geboren op 2 april 1901 te Giessen-Nieuwkerk).


Sinds ik een gesprek met mijn vader in november 2008 had en sinds ik een gesprek met de jongere zus van Marie, Hanna heb gehad in augustus 2009, ben ik op zoek naar informaties over Marie.

1923 Maria Natalia Seesink 2.JPG1923 Maria Natalia SeesinkMijn vader vertelde mij dat Marie, nadat haar moeder in de tweede wereldoorlog door duitsers was opgepakt, op zoek is gegaan naar haar moeder. De familie had nooit meer iets van van haar gehoord.

Links Marie met haar zusjes en broertje.
Hanna Sophia Cornelia Seesink vertelde mij in 2008 dat Marie in 1943 in Amsterdam woonde. Ze was ooit nog wel eens bij haar geweest in de oorlog, maar had haar daarna niet meer gesproken. Hanna vertelde dat er na de bevrijding een man in Rotterdam langs gekomen was die haar had verteld dat Marie op 1 januari 1945 vermoord zou zijn. Men had haar in een portiek gevonden.
Hanna meende zich te herinneren dat Marie een verhouding met een getrouwde man had en haar dood daar misschien iets mee te maken zou kunnen hebben.

Op mijn bezoek in Nederland op 08.11.2010 hoorde ik van Tonia Seesing dat er nog een foto was van de kinderen van Nol en Rozette Seesink. Het bleek een foto van de buurtvereniging te zijn. Na een mailtje aan Hanna bleek dat 4 kinderen op de foto te zien zijn. De foto is van 1935 of 1936.

1923 Maria Natalia SeesinkIn 2008 ben ik in archieven gaan zoeken maar kon niets vinden. Bij onopgeloste moordzaken, in amsterdamse archieven van de rechersche, er was niets.
In februari 2010 vond ik een archiefkaart met de naam van Maria Natalia Seesink, geboren 1923. Dat kon natuurlijk niet missen. Vervelend alleen dat de kaart niet openbaar is, een bewijs dat Marie dood is was er niet en de kaarten worden pas na 100 jaar openbaar.
Ik heb toen contact met Hans Seesink opgenomen (een neef van Marie) die in Roosendaal woont. Hans heeft mij al veel geholpen met informaties over de familie Seesink. Ik stelde Hans voor dat hij naar Amsterdam zou gaan om daar zelf eens in het archief voor te spreken.Hans schreef mij op 20.04.2010

Hallo Elke,Fred en Jolijn.

We zijn vandaag op onderzoek geweest in de Vijzelstraat en we hebben wel wat andere gegevens ontvangen van een mevrouw die ons te woord heeft gestaan.
Het is inderdaad zo als men niet weet of deze persoon overleden is dan geeft men niets over die persoon vrij,dus ze kon ons niets vertellen.
Mocht Marie voor 1950 zijn overleden kun je de gegevens na 50 jaar opvragen. Als ze nog  in leven is,  100 jaar vanaf de geboorte.
Wel heeft ze nogmaals bevestigd dat Lien inderdaad per 11-12-1947 vertrokken is met onbekende bestemming.
Die datum is een constatering dat er op die dag geen persoon meer aanwezig was op dat adres. Dat wil niet zeggen dat ze op die dag vertrokken is, het kan al jaren vroeger geweest zijn.
Ik heb natuurlijk naar dat adres gevraagd maar daar mag ze geen antwoord op geven, en we mochten deze niet inzien, zolang ze niet weten of deze persoon nog in leven is of niet. Ze kan pas verdere gegevens bekend maken als er een overlijdensverklaring is.
We hebben met die mevrouw in de overlijdens boeken mogen kijken vanaf het jaar 1940 t/m 1955 en in deze tijd is er geen Maria Natalia Seesink te vinden.
Ze vertelde ons dat we wel misschien verder kunnen komen als men naar Centrum Bureau Genealogie in Den Haag op de site (zie hieronder) een persoonskaart kan opvragen.

Fred ik hoop dat je aan deze informaties toch nog iets hebt om verder op onderzoek te gaan.

Groetjes vanuit een koud Roosendaal van Rika en Hans.

Ik had het CBG in de tussentijd al een aanvraag gestuurd maar een paar weken later kreeg ik een negatief antwoord. Niets over Marie Seesink te vinden. Het enigste wat we dus hadden was een archiefkaart uit Amsterdam met het bewijs dat ze in Amsterdam gewoond heeft. We weten niet in welke straat omdat we deze informatie niet krijgen. Verder weten we dat ze in december 1947 niet meer op dit adres woonde.

In de tussentijd ben ik bij mijn recherchen op de site van het Rode Kruis terecht gekomen. Het Rode Kruis biedt hulp aan bij het zoeken naar vermiste personen en ook bij het zoeken naar personen die tijdens de tweede wereldoorlog verloren zijn gegaan.

In mei heb ik de oorlogsnazorg een mail gestuurd met alle informatie die ik had. Naam van de ouders, het laatste adres in Rotterdam en de vermoedens van Hanna. De oorlogsnazorg heeft de zaak in de hand genomen en is op zoek. Dus afwachten maar.

Op zondag 20.06.2010 was ik weer in het archief van Amsterdam aan het zoeken. Er komen natuurlijk steeds meer gegevens online te staan en het archief is heel actief bij het scannen van collecties. Dus ik kwam weer in een zoekvenster terecht met politierapporten. Toen ik de naam Seesink ingetikt had kreeg ik tot mijn verbazing drie treffers. 1x Seesink M.N. en 2x Seesink Maria Natalia 1923. Dat kon natuurlijk niet missen. Op het eerste moment was ik heel teleurgesteld want 2 kaarten hadden het vermerk NIET openbaar. Maar bij de derde niet! Waarschijnlijk omdat hier alleen maar Seesink M.N. stond. Nu is het in het amsterdams archief zo dat je een kleine thumbnail kan zien maar verder niets kunt lezen. Dat betekent dat je de scan moet kopen. Vanuit Duitsland niet zo gemakkelijk. Ik had de verkeerde creditcards en ik kon niets doen! Nu had ik eindelijk wat gevonden wat openbaar is en nu kan ik niets lezen.

Ik kwam op het idee mijn broer Sjaak in te schakelen. Hij had de goede creditcards en samen kregen we het voor elkaar het document te kopen.

Het was een rapport van het politiebureau aan de Warmoesstraat in Amsterdam. Dit bureau had overigens ook de rosse buurt als werkterrein.

De inhoud was als volgt (zie foto):
1923 Maria Natalie Seesink

Bron Stadsarchief Amsterdam

M.N. Seesink zat op 16 november 1943 om 7 uur voor de S.D. (Sicherheitsdienst) in bewaring. Dat betekent dat ze de dag daarvoor of vroeger opgesloten is.  Jammer genoeg kon ik nog niet achterhalen wanneer en waarom.
Om 9 uur wordt de verdachte SEESINK naar H.B. (hoofdbureau) overgebracht.

Als we inzage in de andere politierapporten kunnen krijgen weten we misschien al weer meer.

Ik heb nu drie ideeën hoe we verder kunnen komen:

1.      ik heb nu een datum van waaruit ik verder in het archief kan zoeken. Documenten zijn alleen NIET openbaar als je ze op index (in dit geval de naam) kan doorzoeken. Dat betekent dat je wel op goed geluk mag zoeken en de documenten dan wel openbaar zijn. Ik heb echter nu het voordeel dat ik een documentennummer heb. Daarmee zal ik het archief nog eens doorspitten. Als het mij lukt het document te vinden waarin beschreven is waarom zij opgepakt is, komen we misschien verder.

2.    mijn oudste broer Aad werkt bij de politie. Ik zal hem de gegevens eens geven, wie weet bereikt hij nog wat bij het archief.

3.      ik moet naar Amsterdam om persoonlijk in het archief te zoeken. Het probleem hierbij: ik heb geen tijd.

Toen ik het rapport van de politie nog eens zat ze lezen drong het tot me door dat Marie voor de Sicherheitsdienst werd vastgehouden. Nu weet ik wel niet precies wat voor taken de Sicherheitsdienst had maar het was mij natuurlijk wel bewust dat Marie voor 50% joods was. In hoe ver zou haar joods zijn er iets mee te maken hebben?

Het schoot mij te binnen dat dit allemaal in de rassenwetten van Neurenberg geregeld was en ik wilde nu weten of Marie als Jodin beschouwd moest worden. 
In het regionaal archief van Tilburg von ik een beschrijving van wie nu eigenlijk Jood was:

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

Wie was nu eigenlijk een Jood? Het antwoord kwam op 22 oktober 1940:


'- een Jood is een ieder die uit ten minste drie naar ras voljoodsche grootouders stamt.
- als Jood wordt ook aangemerkt hij die uit twee voljoodsche grootouders stamt en hij zelf op den negenden mei 1940 tot de joodsch-kerkelijke gemeente heeft behoord of na dien datum daarin wordt opgenomen
- hetzij op den negenden mei 1940 met een Jood was gehuwd of na dat oogenblik met een Jood in het huwelijk treedt.
Een grootouder wordt als vol-joodsch aangemerkt, wanneer deze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft behoord'.
Om hun prooi te kunnen vangen moest de jager eerst op de hoogte zijn van de verblijfplaats.
Deze voorbereidingen eindigden met de registratieplicht januari 1941:
'degenen die geheel of gedeeltelijk van joodsche bloede zijn en hun verblijf hebben in het bezette Nederlandsche gebied, moeten aangemeld worden overeenkomstig de navolgende bepalingen'.
Het begrip 'van joodsche bloede' beperkte zich niet slechts tot het lidmaatschap van joodse kerkgenootschappen. Van geheel of gedeeltelijk joodse bloede was ook hij die van één voljoodse grootouder afstamde. De grootouder was voljoods als hij deel uitmaakte, of had gemaakt, van een joodse kerkelijke gemeente.
Het rassenprincipe werd doorgevoerd: een arier, die met een Jood of jodin getrouwd was, of tot het joodse kerkgenootschap behoorde, was geen Jood.
In het bevolkingsregister Reeks van boeken, waarin over een bepaalde periode de inwoners van een bepaalde gemeente hetzij op volgorde van straat hetzij op volgorde van achternaam worden vermeld. wordt nauwkeurig de letter J vermeld, indien de persoon van joodse bloede is. Later wordt dit kenmerk ook vermeld in het persoonsbewijs.
De letter 'B' wordt de aanduiding voor 'bastaardjood' en kent weer een onderverdeling in 'twee voljoodse grootouders' (B I) en 'één voljoodse grootouder' (B II). Later werden de letters B 1 en B 2 vervangen door G I en G II. (Gemengd). Deze aanmelding was voor de Duitsers van belang om in een latere fase over te gaan tot het deporteren van het joods volksdeel.

Aan het einde heeft men het over een “bastaardjood”. De opa van Marie was Aron Blom, de moeder Naatje Dondorp. Ik weet natuurlijk niet of Naatje Dondorp ook joods was maar Aron wel. Dat betekent dat Marie minstens in de categorie G II viel. Ik weet op het moment nog niet of ook deze joden vervolgd werden maar het zou natuurlijk kunnen dat Marie ook gedeporteerd is. Aanwijzingen hierover heb ik echter (nog) niet.

Bij mijn onderzoek kwam ik ook op de site van het United States Holocaust Memorial Museum terecht. Hier zoekt men ook vermiste personen en ik heb de gegevens doorgegeven, wie weet hebben zij andere archieven met informaties.

 http://itsrequest.ushmm.org/its/getting_started.php

27.06.2010

Ik ben naar informaties van het bureau Warmoesstraat gaan zoeken en kwam op de website van het politiebureau terecht. Hier heb ik wat oude foto´s van de cellen gevonden. Het is heel goed mogelijk dat de cellen en de gang tijdens het verblijf van Marie er precies zo uit zagen. De foto´s zijn van 1974 en door Steef Visser gemaakt die hier als politieagent werkte.

Bron: http://www.bureauwarmoesstraat.nl/bureauwarmoesstraat/

Toestemming tot publicatie Piet Middelkoop.

Links de gang met cellen, in het midden de wasgelegenheid voor arrestanten en rechts een cel.

Politie Warmoesstraat vellengang 1974Politie Warmoesstraat wasgelegenheid arrestantenPolitie Warmoesstraat cel gevangene 1974

Bij het surfen heb ik ontdekt dat er in Nederland het programma "Spoorloos" bestaat. Bijna in ieder land is er zo´n programma en daar ik toch naar nieuwe mogelijkheden zoek informaties te krijgen heb ik ze een mail gestuurd. Op de pagina is een vragenlijst die ik ingevuld heb. Ze zouden er in ieder geval op antwoorden hebben ze geschreven. Dus afwachten maar.

Juni 2010
Ik heb contact gehad met Max van Dam. Max woont in Rechovot, Israel. We zijn met elkaar in contact gekomen door aanvullende gegevens over Arnoldus Johannes Seesink, de vader van Marie. Het bleek dat Max nadat hij in de VUT was gegaan samen met zijn vrouw naar Israel is geemigreerd. Ik heb hem de vraag gesteld in hoeverre het mogelijk zou kunnen zijn dat Marie gedeporteerd is.

Zijn antwoord:

In de regel waren Joodse partners, die gehuwd waren met niet-Joden vrijgesteld van deportatie. Het is wel een keer mis gegaan. Anders werd het, als er een scheiding was. In dat geval hadden de Joodse partners geen niet-Joodse echtgenoten/echtgenotes.
Kinderen met gemengd gehuwde ouders zijn bij mijn weten niet gedeporteerd geweest. Zij liepen geen enkel risico.
Ik weet, dat zelf erg goed, omdat ik als wees na de oorlog ben grootgebracht, waarvan de vrouw al in de twintiger jaren Jodin was geworden. Voor de Joodse gemeenschap was het een Joods gezin. Voor de Duitsers en Nederlanders in de jaren 1940 - 1945 was het een gemengd huwelijk.Juli 2010
Mijn broer Aad Seesing mailde mij het volgende van het amsterdams archief:

In de registers van overlijden is t/m 1955 geen overlijdensakte van mw. M.N. Seesink aangetroffen.
Op haar Archiefkaart staat een aantekening: “VOW” (= vertrokken onbekend waarheen), gedateerd 11-12-1947.

Aangezien wij geen bewijs van haar overlijden hebben en zij nog in leven kan zijn, kunnen wij u helaas geen nadere informatie betreffende mw. Seesink geven.

Dat betekent dat als ze inderdaad in januari 1945 is vermoord men niet wist dat het Marie was of dat men haar dood niet geregistreerd heeft. Dit kan ik me echter niet voorstellen. De Duitsters wilden geloof ik wel weten wie er vermoord werd. Dit zou natuurlijk dan betekenen dat ze niet vermoord is en Amsterdam heeft verlaten. Maar waarom vertelde een onbekende persoon aan Hanna, de zus van Marie, dat ze is vermoord? Wilde Marie misschien zelf dat Hanna dit zou geloven en dat men niet naar haar zou zoeken? Misschien heeft Marie ergens onder een andere geleefd en het zou zelfs kunnen dat ze nog leeft!

Juli 2010
Hans Seesink heeft met het archief gesproken en zal deze maand naar het archief gaan om bepaalde stukken in te zien.

Augustus 2010

Zoals jullie weten heb ik in het politierapport van 16 november 1943 de informatie gevonden dat Marie daar opgesloten heeft gezeten.

Op deze dag is ze om 9 uur naar het hoofdbureau gebracht.
Het zoeken naar informaties door Hans Seesink in het archief in Amsterdam heeft niet het gehoopte resultaat gebracht maar daar moeten we verder zoeken. Van het hoofdbureau moeten er ook informaties zijn over een verhoor of gesprek met Marie.
Online ben ik verder gaan zoeken op de datum 15 november 1943 in het archief van de Politiepost Warmoesstraat. Er moest natuurlijk ergens een vermelding zijn dat ze opgesloten is.

En inderdaad vond ik het rapport:
Bron: Stadsarchief Amsterdam

19431115 politierapport

Het volgende staat er in dit rapport: 

21:30
Brengen de (O) mrs. v. Schaik en Kruit, van de Niewendijk, op last van de Hauptscharfuhrer BOLDT, Euterpestraat 99, MARIA NATALIA SEESINK. geb. te Maassluis, 25-8-23, dienstbode, woont Nw. Prinsengr. 4-II alhier. Zij blijft hier in bewaring om morgen 9 uur voor de Hauptscharfuhrer Klein, kamer 39 Euterpestraat 99 te worden geleid.

Jammer genoeg is er niet vermeld waarom ze opgepakt is. Eerst dacht ik dat ik weer niet verder kwam maar toen schoot mij te binnen dat in het amsterdams archief woningskaarten te vinden zijn met namen van de bewoners. Je kunt daar echter alleen naar straatnaam zoeken en niet op de naam van een persoon. In het rapport van 15 november is echter beschreven dat Marie op de Nieuwe Prinsengracht 4 – II woonde. Later begreep ik dat II voor de tweede verdieping (bovenhuis) staat.
Online ben ik dus naar de inwoners van de Nieuwe Prinsengracht 4 gaan zoeken. Het duurde dan ook niet lang en ik kwam de kaarten tegen en kon ze kopen.

Hieronder de achterkant van de kaart Nieuwe Prinsengracht 4 – II bovenhuis.
Bron: Stadsarchief Amsterdam

nieuwe prinsengracht 2

Ik heb de kaarten van de andere verdiepingen ook gekocht en daar vond ik de volgende kaart. De kaart is ook weer van de nieuwe Prinsengracht 4. Het kan echter zijn dat de kaart van de begane grond is. Het is niet duidelijk beschreven. Onderstaand de voorkant. 

Bron: Stadsarchief Amsterdam

nieuwe prinsengracht 3

Maar nu komt het!
Onderstaand de achterkant van de kaart:
Bron: Stadsarchief Amsterdam

nieuwe prinsengracht 4

Het is duidelijk te lezen dat Seesink, Maria, N geboren 1923 hier heeft gewoond. In de kolom Datum a) in en b) uit blijkt dat Marie op 11 april 1947 van het bovenhuis naar beneden is verhuisd!!!!!!  Ze was dus, als we er vanuit gaan dat de gegevens juist zijn bijgehouden, in 1947 nog in leven. Op 11.12.1947 wordt er V.O.W (vetrokken onbekend waarheen) op de kaart geschreven. Dat wisten we al. Hans heeft deze informatie al in Amsterdam gekregen. 

Dat was een verassing! Hanna heeft verteld dat er iemand bij haar geweest is die verteld heeft dat Marie op 01.01.1945 is vermoord. Deze man heeft of verkeerde informatie gehad of hij heeft extra gelogen om misschien een zoeken naar Marie te verhinderen. Ik geloof dat we er ook van uit kunnen gaan dat Marie nog geleefd heeft en zelfs misschien getrouwd is. Dat zal het zoeken niet makkelijker maken omdat we dan op een andere naam moeten zoeken.

Het kan natuurlijk zijn dat we in Amsterdam nog iets vinden, maar als ze verhuisd is zal het moeilijk worden.
 
In ieder geval moeten we nog naar informatie over Marie op het hoofdbureau van politie van november 1943 zoeken. Hier moet de reden te vinden zijn waarom ze is opgepakt.

Augustus 2010

Een medewerker van het nederlandse rode kruis scheef mij:

Geachte heer Seesing,

Naar aanleiding van uw verzoek per e-mail van 3 mei jl. betreffende Maria Natalia Seesink (25-8-1923, Rotterdam) deel ik u het volgende mee.

Zij komt niet voor in onze gegevensbestanden. Ik heb er enig hoofdbreken aan gespendeerd, maar ik kan er geen verklaring voor vinden. Zou het mogelijk zijn dat zij is geëmigreerd? U zou dat kunnen navragen bij: Gemeente Den Haag, Directie Burgerzaken (DBZ), Bureau Vestigingsregister, Spui 70, 2511 BT Den Haag, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

Een andere mogelijkheid zou zijn het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl).

Meer kan ik op dit moment niet voor u doen. Het is zeer merkwaardig dat mensen zo van de aarbodem kunnen verdwijnen. Hopelijk kunnen de beide instanties die ik heb gesuggereerd iets voor u betekenen.

met vriendelijke groet,

Afd. Oorlogsnazorg

Het Nederlandse Rode Kruis

In de tussentijd heb ik vele pasagierlijsten bekeken van mensen die geëmigreerd zijn. Gevonden heb ik echter niets. Jeanne van Oosterhout had het idee de Oud Rotterdammer te schrijven om daar een oproep te plaatsen. Ze heeft de krant intussen geschreven en we wachten gewoon af of de oproep geplaatst wordt.

Ik ben benieuwd of we de verblijfplaats van Marie ooit zullen vinden.


Het is Hans Seesink gelukt belangrijke informatie te krijgen. Hans was op 19 augustus in Amsterdam en was daar in het gemeentarchief. We wisten, zoals reeds beschreven, dat er een archiefkaart is waar aantekeningen over Marie op staan. Deze kaart mochten we echter niet bekijken omdat we niet aan kunnen tonen dat Marie dood is. Hans kon echter de medewerkers van het archief overtuigen dat het bekijken van de kaart voor ons erg belangrijk was. De waarnemend gemeentarchivaris heeft daarop toestemming verleend. Hans moest echter verklaren dat er geen gegevens, zonder toestemming van Marie, geplubliceerd zouden worden.

Inderdaad hebben we op de kaart een paar aanwijzingen gevonden waarmee we weer verder kunnen. Zoveel mag ik waarschijnlijk wel zeggen: we zullen in Duitsland moeten gaan zoeken.
Ik zal contact opnemen met duitse zoekdiensten en we zullen zien wat er boven water komt.

Wat zijn de volgende stappen:
1. ik heb een mail gestuurd naar het nationaal archief in Nederland, het zou kunnen dat haar
naam daar ergens is vermeld,
2. ik heb een zoekopdracht bij de Internationaler Suchdienst in Bad Arolsen achter gelaten,
3. toch nog eens in het amsterdamsarchief duiken om informatie over het verhoor van november 1943 te vinden. Hier moet te vinden zijn waarom zij opgesloten is en wat er met haar is gebeurd.

Het nationaal archief heeft een antwoord gestuurd met o.a. volgende inhoud:
Bij het Nationaal Archief bevindt zich ook het archief van het Ministerie van Justitie betreffende Vermiste Personen. Dit archief betreft die personen die niet meer uit de oorlog en de kampen zijn teruggekeerd. Familieleden konden aangifte doen van vermissing en na onderzoek werd bepaald of er genoeg aanwijzingen waren om de betreffende persoon dood te verklaren. Zowel van Rozette Seesink-Blom als van Maria Natalia Seesink is een dergelijke aangifte gedaan. Het overlijden van Rozette Seesink-Blom is op 27 maart 1952 gepubliceerd in het staatsblad. In de zaak van Maria Natalia Seesink werd besloten dat er geen aanleiding was om haar dood te verklaren. De aanvraag was ingediend door haar vader met als reden dat zijn in de Oudejaarsnacht van 1945 spoorloos uit een Amsterdams pension was verdwenen. Bij een eventueel bezoek aan het Nationaal Archief kunt u beide dossiers inzien. Mocht u besluiten ons geen bezoek te brengen, kunnen deze dossiers worden gekopieerd, omdat zij geheel openbaar zijn.

Ik heb besloten beide dossiers aan te vragen, wie weet wat er in staat.

Laatste nieuws

Het ministerie van Justitie in Dusseldorp heeft een mail van mij gekregen waarin ik ondersteuning aanvraag bij het zoeken naar Marie. In Duitsland is het wat moeilijker omdat er geen centraal archief bestaat. Als je niet weet in welke plaats je moet beginnen met zoeken is het heel moeilijk. Hopelijk hebben ze wat ionformatie.

Weer een interessante ontdekking.
Ik heb de woningskaart van Marie nog eens op mijn gemak bekeken.

Bron: stadsarchief Amsterdam

1923 Maria Natalia Seesink

Mij viel op dat Marie niet alleen naar de benedenverdieping is verhuisd op 11.04.1947. Een Jacob Spek en een Corneille G. Beverloo zijn eveneens mee verhuisd. Ik ben in het archief naar de heren gaan zoeken maar vond daar niets bijzonders. Toen ik echter naar de heer Beverloo ben gaan zoeken in het internet bleek dat deze, toendertijd jongeman, een bekende schilder is geworden. Als je de naam Corneille Guillaume Beverloo bij Google intikt kunnen jullie lezen dat hij op 3 juli 1922 in Luik (België) geboren is. Aan het begin van de veertiger jaren studeerde hij tekenen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij woonde in hetzelfde huis als Marie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze elkaar kenden, maar mogelijk is het natuurlijk. Corneille leeft nog en ik heb geprobeerd een adres van hem te vinden. Dat is jammer genoeg niet gelukt maar ik heb een paar adressen geschreven die schilderijen van hem verkopen, misschien kunnen die mij verder helpen.

Ik heb ook een brief aan het duitse rode kruis geschreven en om opsporing van Marie verzocht.

27.05.2011

Daar ik besloten heb de gegevens over het zoek naar Marie weer op het internet te zetten gaat het verthaal hier verder.

Ik was in het bezit van een archiefkaart gekomen maar ik had er een paar vragen over. Mederwerkers van het archief schreven mij:

Op de kaart staat:

In vak 5, onder Nat(ionaliteit) NED (doorgestreept) VR art 7 sub 4 zie 35 (verwijs op vak 35)

betekent Nationaliteit Nederlandse (doorgestreept = nationaliteit verloren) op grond van de Vreemdelingenwet art7, sub 4

In vak 35 staat het volgende: verv vak5) Ned schap ve l d dienstn SD+

betekent Vervallen vak 5 (in dit vak staat de nationaliteit vermeld) Nederlanderschap verloren door dienstneming bij de Sicherheitsdienst.
Er staat bij deze veranderingen op de kaart echter gaan datum en daarom weet ik ook niet wanneer dit gebeurd is. Ik vermoed dat het na de oorlog gebeurd is want ik kan mij niet voorstellen dat Maria haar nationaliteit door de samenwerking met de SD in de oorlog kon verliezen.
Het betekent wel, zo zie ik het tenminste, dat Marie voor de vijand gewerkt heeft. Wat ze gedaan heeft zullen we misschien nog wel eens te weten komen. In ieder geval is ze er verder niet voor bestraft, zover ik dat heb na kunnen gaan. Mijn aanvraag bij het Nationaal Archief (hier worden alle strafzaken van na de tweede wereldoorlog bewaard) in Den Haag leverde niets op.
Het duitse rode kruis heeft niets in de databases. Wat ik verwacht had schreven ze mij ook, het zoeken in Duitsland is heel moeilijk als je niet weet in welke stad ze ingescheven geweest is.

Volgende mail heb ik ontvangen:

Dear Mr Seesing

Thanks for your interesting mail. 
Unfortunately, Mr Corneille is not too well these days, and is even in hospital.  I plan to visit him during September in Paris.  I will take this information with me.  I am not sure of his condition right now – even if he will recognize me.  So according to how I will find him, I will try to ask him some questions.
You can send me some more information about Marie, description maybe.  Did you try the Yad Veshem Museum of the Holocaust in Jerusalem?  They have an amazing archive there.

Best wishes

Het is een antwoord op mijn mail op zoek naar Corneille Beverloo. Het schijnt hem niet goed te gaan want hij ligt in een ziekenhuis. Toch wil de schrijfster Corneille een paar vragen stellen.

Ik heb de mail beantwoord en een foto van Marie meegestuurd.
 

Bericht van 04.09.2010:

De Nederlandse kunstschilder Corneille is zondag overleden in Frankrijk, waar hij woonde en werkte. Corneille, wiens werkelijke naam Guillaume Cornelis Beverloo was, overleed op 88-jarige leeftijd in een ziekenhuis. Hij was de laatste tijd lichamelijk sterk achteruit gegaan, meldde zijn vriend Boudewijn Hiltermann, namens de vrouw van de Cobra-schilder.

Van Corneille kunnen we geen informatie meer krijgen. 

07.09.2010

Omdat het nog al lang duurde met de dossiers uit den Haag heb ik er nog een mail naar toe gestuurd en om de dossiers gevraagd.

Hier het antwoord:

Geachte heer Seesing,

Excuses dat ik nog niet op uw e-mail had gereageerd. Onze reproductie afdeling had te maken met een kleine achterstand. Inmiddels zijn de kopieën gemaakt en zal ik ze vandaag aan u versturen. Daarbij vindt u ook een kopie van een kaart op naam van Maria Natalia Seesink van de Directie Burgerzaken in Den Haag waar emigraties worden bijgehouden. Ik had hen gevraagd of zij iets voor u konden betekenen en, na uitgelegd te hebben waarom u geen bewijs van overlijden kunt overleggen, ontving ik deze kopie. Helaas staat op deze kaart ook geen bestemming vermeld. Wel staat er op deze kaart te lezen dat zij haar Nederlanderschap is kwijtgeraakt doordat zij dienst genomen had bij de Sicherheids Dienst. Dit zou betekenen dat er wel degelijk een proces tegen haar is gevoerd. Des te verwonderlijker dat er in het CABR geen stukken op haar naam zijn aangetroffen. Het witgemaakte vlak is het vak waar haar geloof staat vermeld. Omdat dit een bijzonder persoonsgegeven is, wordt dit altijd onleesbaar gemaakt.
Mocht u het mysterie uiteindelijk weten te ontrafelen, hoor ik dat graag van u. Ik ben eerlijk gezegd ook wel geïntrigeerd geraakt door deze verdwijning. Als ik in de toekomst nog iets voor u kan betekenen, kunt u mij altijd mailen.

met vriendelijke groet,

Dat is precies waarom ik in eerste instantie een dossier had verwacht. Daar Marie haar nederlanderschap verloren heeft omdat zij met de Sicherheitsdienst samen heeft gewerkt moet er een proces geweest zijn. Vreemd dat hierover geen dossier is.

Op 09.09.2010 heb ik de voldende vragen gesteld aan mevrouw van de Kamp van het nationaal Archief:

Geachte mevr. van de Kamp,

de kopien zijn vandaag aangekomen, mijn dank daarvoor.

Hartelijk dank voor de persoonskaart van Maria Natalia. Ik heb echter een paar vragen die U mij misschien kunt beantwoorden.

1. U schreef dat de persoonskaart van Maria Natalia van de Directie Burgerzaken in Den Haag waar emigraties worden bijgehouden afkomstig is. Kan ik er van uit gaan dat ze geemigreerd is? Bestaat er nog ergens de mogelijkheid uit te zoeken wanneer dat geweest is en waar ze naar toe is gegaan?
2. Maria Natalia had het nederlanderschap verloren, wat betekende dat? Is de nederlandse pas afgenomen? Hoe kon men dan emigreren of moest je in nederland al een paspoort van het land aanvragen waar men naar toe wilde. In dat geval zou men eventueel in de consulaten kunnen vragen.
3. In vak 24 (onverplichte aantekening) staan inlichtingen die ik niet kan lezen. Kunt U mij zeggen wat daar staat.
4. Bijgaand stuur ik U een adreskaart van de Nieuwe Prinsengracht 4 uit Amsterdam mee. Hierin staat vermeld dat Maria Natalia op 11.04.1947 van het bovenhuis naar de tweede verdieping verhuisd. In de aanvraag van haar vader waar hij ze als vermist meld staat geschreven dat ze op oud en nieuw 44/45 is verdwenen. In één van de kopien is het adres Nieuwe Prinsengracht 4 in Amsterdam ook aangegeven. Ik vind het vreemd dat er in verklaring van de comissie, die de doodverklaring weigert, er niet op gewezen wordt dat zij op 11.04.1947 nog in leven was.

Interessante voetnoot: boven de naam van Maria Natalia Seesink staat de naam Berverloo Corneille G. Het is de beroemde nederlandse schilder Corneille, die in Amsterdam studeerde. Hij is samen met Maria en een zekere Jacob Spek op dezelfde datum van het bovenhuis naar de tweede verdieping verhuisd. Ik zou bijna nog contact met hem gehad hebben via zijn manager om te vragen of hij zich nog aan Maria herinneren kan. Jammer genoeg is hij een paar dagen geleden in Parijs overleden.

Ik zoek al langer naar Maria omdat vooral haar zus Hanna, die intussen 85 jaar is, sinds 1945 graag wil weten wat er met Maria gebeurd is. Er zijn enige details die ik niet begrijp, bijvoorbeeld ook het feit dat er in het CABR geen dossiers zijn over de rechtzaak waarbij zij het nederlanderschap verloren heeft.
Weet U of er nog archieven zijn die zich bezig houden met informaties van de Sicherheitsdienst?

Sorry mevr. van de Kamp, veel vragen. Ik hoop dat U tijd zult vinden mijn vragen te beantwoorden.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten uit Sprockhövel

Fred Seesing

Marie wordt onder het inventarisnummer 606 bij het ministerie van Justitie dossiers vermiste personen in het algemeen rijksarchief depot gevoerd.

Haar vader, Arnoldus Johannes Seesink, woonde in 1951 op de Putselaan 80a in Rotterdam. Hij deed aangifte bij het ministerie van justitie bij de commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten op 20 november 1951. Hij gaf aan dat haar laatste adres in Nederland op 21 januari 1943 Tilburg in de Koningstraat 29 was. Verder gaf hij aan dat Marie „van oud op nieuwjaar 44/45 spoorloos uit Amsterdam uit een pension is verdwenen“.

Aangifte overlijden Marie Natalia Seesink

Op 29 november 1951 deelde het Nederlandse Rode Kruis mee dat Marie in hun lijsten niet voor kwam.

In een mededeling van 11 december 1951 is de laatste woonplaats gecorrigeerd en is de Nieuwe Prinsengracht 4 II in Amsterdam aangegeven. Verder is er geen nieuwe informatie.

Op 7 april 1952 stuurt het ministerie van justitie een brief aan Arnoldus Seesink met volgende inhoud:
Naar aanleiding van uw verzoek om aangifte te doen met betrekking tot het overlijden van Maria Natalia Seesink heb ik de eer U mede te delen dat goede gronden daartoe ontbreken.

Voor de commissie voornoemd, C.L. de Kogel
Marie wordt niet dood verklaard.

In Nederland is er een forum die zich met de oorlog bezig houdt. (http://wo2forum.nl/). Ik ben lid geworden en heb volgende bijdrage geschreven:

Hallo,

sinds geruime tijd was ik op zoek naar een ver familielid en in het amsterdams stadsarchief heb ik dan een archiefkaart gevonden. Op deze kaart is vermerkt dat deze persoon het nederlanderschap heeft verloren op grond van Artikel 7 sub 4. Artikel 7 sub 4 betekent "door zonder Ons verlof zich te begeven in vreemde krijgs- of staatsdienst."
Degene heeft dus in de tweede wereldoorlog voor de SD gewerkt.
Ik heb nu twee vragen:
1. zijn er archieven over de mensen die bij de SD zijn gaan werken en kan ik ergens nalezen wat degene precies geaan heeft
2. het nederlanderschap heeft degene natuurlijk na het eind van de oorlog verloren. Wat betekende dat in de praktijk. Moest men het land verlaten, kreeg je geen werk, mocht je niet meer aan verkiezingen deelnemen?
In april 1947 bleek bij een controlle dat deze persoon niet meer op het aangegeven adres woonde. De familie heeft nooit meer wat gehoord. Is er iemand een duits archief bekend waar alle nederlanders (buitenlanders) geregistreerd zijn die na de oorlog naar Duitsland zijn verhuisd.

Hartelijk dank

Fred

Ik kreeg onder meer volgende informatie:

Hallo,

Op basis van onderzoeken welke ik voor "lotgenoten" van jou en mij gedaan heb naar familie welke in Duitse dienst hebben gezeten kan ik zeggen dat dit een onderzoek is waar zeker potentie in zit.
Ik behandel dit soort zaken liever via een persoonlijk berichtje, mijn advies is begin met een zoekslag bij de Wast. Deze organisatie kan documentatie overleggen van Duitse Wo-2 militairen en ook Freiwilligers.
Hier kun je dat opstarten: http://www.dd-wast.de/suchstart.html

Ik hoop dat je met de Wast uit de voeten kan, een reactie van hen laat doorgaans lang op zich wachten. Eerder maanden dan weken...

Groeten,

Michiel

Ik ben nartuurlijk direct naar de aangegeven pagina gegaan. Het gaat hier om een bestand waar alle “Wehrmachtsangehörigen”, dus alle mensen die in dienst waren bij de Wehrmacht, geregistreerd zijn. Ik heb een formulier ingevuld en verstuurd. Het kan echter maanden duren voordat ik informatie krijg dus afwachten maar weer.

16.09.2010

Mevrouw van de Kamp van het nationaal archief heeft een antwoord op mijn mail van 09.09.2010 gestuurd:

Geachte heer Seesing,

Helaas heb ik niet op al uw vragen een antwoord. Ik zal echter mijn best doen.

1. Als Maria Natalia Seesink geëmigreerd was, had dat waarschijnlijk op deze kaart gestaan. Ik weet niet of de aanwezigheid van de kaart bij de Directie Burgerzaken ook een daadwerkelijke emigratie inhoudt. Als ik het goed begrijp houdt dit bureau bij wie er wordt uitgeschreven uit Nederland. U kunt eventueel zelf contact opnemen met het Bureau Vestigingsregister: Postbus 12620, 2500 DL Den Haag (vestigingsregister.dps@denhaag.nl).

2. Wanneer men het Nederlanderschap verliest heeft men geen recht meer op een Nederlands paspoort en is men ontheven van het kiesrecht. Men wordt dan statenloos. Als statenloze is het wel mogelijk om te emigreren. Men doet dan een verzoek aan het Ministerie van Justitie van het land waar men naar toe wil. Soms vooraf, soms is men al eerst de grens overgestoken. Eenmaal toegelaten krijgt men niet automatisch de nationaliteit van dit land. Daarvoor dient een aanvraag tot naturalisatie worden gedaan, ook bij het Ministerie van Justitie. Een dergelijke procedure kan jaren in beslag nemen. Voor een vrouw was in die tijd de snelste methode om een nieuwe nationaliteit te verkrijgen, door de trouwen. Een getrouwde vrouw kreeg automatisch de nationaliteit van haar echtgenoot.

3.De aantekening in vak 24 is voor mij ook niet duidelijk. Wellicht kunt u ook dit voorleggen aan het vestigingsregister.

4. Het enige dat ik kan bedenken is dat haar familie niet wist dat zij toen nog in leven was. U vertelde mij dat de familie te had horen gekregen dat zij was overleden en, tenzij Maria Natalia zelf in deze periode contact op heeft genomen met haar familie, konden zij dit wellicht ook niet weten.

Dat Maria Natalia Seesink haar Nederlanderschap heeft verloren naar aanleiding van haar lidmaatschap van de Sicherheits Dienst, terwijl er geen CABR dossier van haar is, is voor mij onbegrijpelijk. Ik heb werkelijk in elk mogelijk archief gezocht. Zelfs nog in het archief van de Commissie Opsporing Oorlogsmisdadigers (waarin zich veel SD'ers bevinden), maar ik heb echt niets gevonden. Het enige dat ik nog kan bedenken is dat zij is veroordeeld als deel van een groep, en dat er geen kaartje op haar eigen naam is gemaakt. Als dat zo is, kan er alleen verder worden gezocht als de namen van de andere personen bekend zijn. Maar eerlijk gezegd is deze theorie wel vergezocht. Ik kan u hierin dus echt niet verder helpen.

U kunt nog wel contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Wellicht hebben zij specifieke informatie over de Amsterdamse SD en haar leden. U vindt de website op www.niod.knaw.nl.

De komende twee weken ben ik met vakantie. Eventueel aanvullende vragen van uw kant, kunnen daarna pas worden ebantwoord.

met vriendelijke groet,

Ik heb ´s avonds direct weer mails naar de door mevrouw van de Kamp genoemde email adressen gestuurd.

Vestigingsregister: 

Geachte Dames en Heren,
 
Maria Natalia Seesink (geboren op 25.08.1923 te Maassluis) was een nicht van mijn vader. Sinds een paar jaar ben ik bezig met de genealogie van onze familie. In gesprekken heb ik gehoord dat haar vader Arnoldus Johannes Seesink met een joodse vrouw, Rozette Seesink-Blom was getrouwd. Rozette was joods en is op 21 januari 1945 in Auschwitz om het leven gekomen.
Ik heb sinds langere tijd contact met een zus van Maria Natalia Seesink, Hanna Sophia Cornelia Seesink. Hanna vertelde mij sinds het eind van de oorlog niets meer van haar zus te hebben gehoord. Het verblijf van de andere familieleden is/was bekend.
Bij ons onderzoek is gebleken dat zij tijdens de oorlog in Amsterdam op de nieuwe Prinsengracht 4 heeft gewoond. Op 25 juni 1943 is ze vanuit Tilburg hier komen wonen.
In April 1947 is er een aantekening gemaakt dat zij van het bovenhuis naar de eerste verdieping verhuisde. Verder staat er op deze kaart dat ze onbekend ist vertrokken.
Op een persoonskaart uit Amsterdam bleek dat zij het Nederlanderschap verloren heeft door dienstneming bij de Sicherheitsdienst.
Op navraag in Den Haag bleek dat in het CABR archief geen dossiers aanwezig zijn. Men kan dit niet verklaren omdat eigenlijk iedere persoon die zijn Nederlanderschap verliest hier vermeld is.
Een medewerker van het nationaal archief deed mij het voorstel eens bij U na te vragen of er gegevens aanwezig over een emigratie van Maria Natlia.
Heeft U nog verdere vragen kunt U natuurlijk altijd met mij mailen.

 Met vriendelijke groet
Fred Seesing

Nederlands instituut voor oorlogsdocumentatie:

Geachte Dames en Heren,

Maria Natalia Seesink (geboren op 25.08.1923 te Maassluis) was een nicht van mijn vader. Sinds een paar jaar ben ik bezig met de genealogie van onze familie. In gesprekken heb ik gehoord dat haar vader Arnoldus Johannes Seesink met een joodse vrouw, Rozette Seesink-Blom was getrouwd. Rozette was joods en is op 21 januari 1945 in Auschwitz om het leven gekomen.
Ik heb sinds langere tijd contact met een zus van Maria Natalia Seesink, Hanna Sophia Cornelia Seesink. Hanna vertelde mij sinds het eind van de oorlog niets meer van haar zus te hebben gehoord. Het verblijf van de andere familieleden is/was bekend.
Bij ons onderzoek is gebleken dat zij tijdens de oorlog in Amsterdam op de nieuwe Prinsengracht 4 heeft gewoond. In April 1947 is er een aantekening gemaakt dat zij van het bovenhuis naar de eerste verdieping verhuisde. Verder staat er op deze kaart dat ze onbekend ist vertrokken.
Op een persoonskaart uit Amsterdam bleek dat zij het Nederlanderschap verloren heeft door dienstneming bij de Sicherheitsdienst.
Op navraag in Den Haag bleek dat in het CABR archief geen dossiers aanwezig waren. Men kan dit niet verklaren omdat eigenlijk iedere persoon die zijn Nederlanderschap verliest hier vermeld is.
Een medewerker van het nationaal archief deed het voorstel bij U na te vragen of er misschien ledenlijsten van de amsterdamse Sicherheitsdienst aanwezig zijn.
Verder zou ik graag willen weten of U informatie over verhoren van de Sicherheitsdienst heeft. Uit het amsterdams archief weten wij dat Maria Natalia op 16 Novemver 1943 in de Warmoesstraat opgesloten heeft gezeten.

De volgende text hebben we in het dagrapport gevonden:

Brengen de (O) mrs. v. Schaik en Kruit, van de Niewendijk, op last van de Hauptscharfuhrer BOLDT, Euterpestraat 99, MARIA NATALIA SEESINK. geb. te Maassluis, 25-8-23, dienstbode, woont Nw. Prinsengr. 4-II alhier. Zij blijft hier in bewaring om morgen 9 uur voor de Hauptscharfuhrer Klein, kamer 39 Euterpestraat 99 te worden geleid.

De vraag is namelijk of zij na deze datum bij de Sicherheitsdienst is gaan werken omdat ze misschien onder druk werd gezet.

Heeft U nog verdere vragen kunt U natuurlijk altijd met mij mailen. 

Met vriendelijke groet

Fred Seesing

In de oud Rotterdammer Nr. 17 week 34 2010 is volgende oproep verschenen:

oproep Maria Natalia Seesink

De oproep is door Jeanne van Oosterhout geplaatst.

Vrijdag 24 september kreeg ik bericht van het vestigingstegister uit Den Haag. Hieruit blijkt, wat we wisten, dat Marie op 11 december 1947 van het persoonsregister is afgevoerd. Verder blijkt ook dat ze nergens meer in een persoonsregister is opgenomen.

1922 Maria Natalia Seesink

Dit betekent voor mij:

  1. dat ze naar het buitenland vertrokken is
  2. dat ze om het leven gekomen is.

Beginnen we met punt 2.

Als Marie om het leven gekomen is moet dat na april 1947 zijn geweest. In deze maand verhuisde ze van het bovenhuis naar de tweede verdieping op de Nieuwe Prinsengracht nummer 4 in Amsterdam. De oorlog was al sinds 1 ½ jaar voorbij en ik geloof niet dat iemand om het leven komt zonder dat er ergens een melding is gedaan. Tijdens de oorlog had ik me dat nog voor kunnen stellen zeker nu we weten dat Marie voor de Sicherheitsdienst heeft gewerkt.

Als we hier verder gaan zoeken moeten we ons concentreren op een tijdvak van april 1947 tot en met december 1947.

Punt 1

Hier zal het moeilijk worden nog iets te vinden. Natuurlijk weet ik niet onder welke omstandigheden Marie eventueel het land heeft verlaten en zeker niet waarheen. Als ze met een boot is geëmigreerd zijn er misschien nog passagierslijsten aanwezig. Of ze daar met haar eigen naam in voorkomt is natuurlijk onzeker. Als ze naar een land in Europa is verhuisd hebben we geen mogelijkheid in archieven na te kijken. Ze zal dan de trein hebben genomen om ergens uit te stappen om een nieuw leven te beginnen. Of ze haar eigen naam gebruikt heeft is de vraag.

Op het moment weet ik niet precies hoe het verder zal moeten. Op het internet staan wel passagierlijsten maar hier heb ik ze nog niet kunnen vinden. Of er nog andere lijsten zijn weet ik niet. In het europese buitenland is het ook moeilijk. In Duitsland zie ik op het moment geen kans Marie te vinden omdat ik geen aanknopingspunt heb waar ze naar toe gegaan zou kunnen zijn.  Naar andere landen, België, DDR, Oostenrijk en Zwitserland zou ze gegaan kunnen zijn, maar waar te beginnen?

Wachten we het momenteel maar even af, misschien krijgen we nog een goed idee.

Op 7 october reageerde Arnold Seesink, een halfbroer van Maria Natalia, op de oproep in de “Oud Rotterdammer” 
Op 8 october heb ik Arnold een uitvoerige mail gestuurd en hem alle feiten die tot nu toe bekend zijn meegedeeld. 

23.10.2010

Het nederlands instituut voor oorlogsdocumentatie heeft mij een mail gestuurd:

Geachte heer Seesing,

Helaas moet ik u teleurstellen. Ik heb in onze collecties niets kunnen vinden over Maria Natalia Seesink. In onze cartotheek met namen van medewerkers van de SD komt haar naam niet voor. Ook in andere cartotheken en archieven waarvan ik vermoedde dat haar naam erin zou kunnen voorkomen, heb ik haar niet teruggevonden. Als uw vraag is of wij in onze collectie notulen van verhoren van de SD en/ of SIPO hebben, dan moet ik u ook daarin teleurstellen. Duitse documentatie over arrestaties door de SD en SIPO is niet bewaard gebleven. Dit komt allereerst door het op verzoek van de Binnenlandse Strijdkrachten uitgevoerde bombardement van de RAF op de zogenaamde Aussenstelle Amsterdam van de Sicherheitspolizei (Sipo) en -dienst (SD) in de Euterpestraat en het Adama van Scheltemaplein in Amsterdam-Zuid op 26 november 1944, waarbij het grootste gedeelte van het archief verloren ging. Daarnaast hebben de Duitsers zelf, toen de oorlogskansen keerden, veel politiearchief vernietigd.

Het spijt me dat ik u niet verder van dienst kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Karen Tessel

NIOD

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies  

Er is ook een brief uit Berlijn gekomen, maar ook hier was niets te vinden.

1922 Maria Natalia Seesink

Ik weet me langzaam geen raad meer. Ik denk dat ik nog maar eens een adres van een historicus zal opzoeken en om hulp vraag. Het kann toch eigenlijk niet zijn dat er helemaal niets meer te vinden is!

29.20.2010

Jeanne van Oosterhout heeft contact met Eric Hennekam opgenomen en hem kort over onze zoekacties naar Marie verteld. Eric Hennekam is docent, auteur en onderzoeker Internetresearch met specialisatie zoeken naar archieven en personen. Hij was geintersseerd en ik hem volgende Mail gestuurd:

Geachte meneer Hennekam,

van mijn nicht Jeanne van Oosterhout heb ik Uw E-Mail adres gekregen omdat ik persoonlijk in mijn onderzoek naar Maria Natalia Seesink niet verder kom. Resultaten van mijn onderzoek heb ik in bijgaand document opgeschreven.

De achtergronden van het verdwijnen van Maria Natalia zijn heel treurig. Het huwelijk van haar ouders was slecht en er waren vaak spanningen en ruzies. Maria Natalia is naar Tilburg verhuisd en in 1943 naar Amsterdam gegaan. Haar vader heeft in 1944 zijn joodse vrouw verraden, die daarop opgepakt is en later in Auschwitz om het leven is gekomen. Volgens een zus van Maria Natalia, Hanna Seesink, met wie ik in contact sta, is Maria Natalia daarop op de scheve baan gekomen.

In mijn verslag is te lezen dat ze in 1943 is opgepakt voor een verhoor bij de SD. Na de oorlog heeft ze het nederlanderschap verloren omdat ze voor de SD heeft gewerkt.

Hanna de zus van de Maria Natalia heeft al die jaren gedacht dat haar zus is vermoord. Nu we er vanuit kunnengaan dat ze in 1947 nog heeft geleefd zouden we natuurlijk graag willen weten wat er van haar geworden is.
Verder hopen we verdere informaties te vinden waarom ze voor de SD gewerkt heeft en wat ze gedaan heeft.

In mijn verslag staat geloof ik de belangrijkste informatie. Verder kan ik alleen nog vermelden dat er in het Amsterdams Stadsarchief nog een document is dat ik nog niet heb kunnen bekijken omdat het document nog niet openbaar is. Het is een politierapport waar haar naam is vermeld.

Hopende dat U ons verder kunt helpen verblijf ik met vriendelijke groeten

In het meegezonden verslag heb ik een opsomming gemaakt van alle feiten die we tot nu toe bij elkaar hebben kunnen dragen en een opsomming van alle archieven die we doorzocht hebben.

30.10.2010

Eric Hennekam heeft me een mail gestuurd waarin hij zich bereid verklaard te helpen. Hij heeft het op het moment wat druk, maar hij komt er op terug.

 

31.10.2010

Eric heeft direct niets kunnen vinden en heeft mij naar de website www.archiev en.nl verwezen. Hier ben ik momenteel aan het zoeken.

Op 6 november 2010 ben ik naar Nederland gereden voor verder onderzoek, ook voor onderzoek naar de andere families. Ik ben eerst bij Jan en Tonia Seesing op bezoek geweest. Jan had mij verteld dat hij ongeveer 1000 dia´s had en nog een paar Super 8 films. Beloven kon hij niets maar er zijn beslist ook familieleden op de films te zien, vertelde hij mij. Natuurlijk kwamen we weer over Marie te spreken. Tonia vetelde plots dat er nog een foto moest zijn waar Marie op te zien was, een straatfoto die in die tijd vaker werden gemaakt. Voor mij een kleine sentatie, nóg een foto van Marie. De foto´s waren echter bij haar zoon Koos omdat hij alle foto´s aan het scannen was. Daar Koos ook bij het gesprek aanwezig was konden we direct afspreken dat hij mij de foto´s zou mailen. ´s Avonds had ik de foto al en ja hoor ik herkende Marie direct.

10.11.2010

Ik ben vandaag met Hans Seesink naar het Amsterdams stadsarchief geweest om nog eens naar Marie te zoeken. Hans herkende mevrouw Staal terug, een medewerkster van het archief, met wie hij enkele maanden geleden gesproken had. Mevrouw Staal nam mij elke hoop nog iets te kunnen vinden. Het bleek dat zij en haar collega zo onder de indruk van het verhaal van Marie waren dat ze zelf ook zijn gaan zoeken. Ze hebben echter niets kunnen vinden en we moesten er daarom vanuit gaan dat er niets te vinden was.

Ik vertelde haar dat er nog een scan was die ik niet kon kopen omdat die niet openbaar was waarop misschien nog interessante gegevens stonden. Ze wilde ons helpen en is deze scan gaan bekijken en vertelde ons later dat de scan niets nieuws aan het licht bracht. Ze kon ons vertellen dat Marie opgepakt was omdat ze 10 gulden had gestolen. Daarover zou ze de volgende dag in de Euterpestraat worden verhoord.

Dus nu bleek dat de politie rapporten niets bijzonders waren en dat het verhoor niets met een eventueel werken voor de Sicherheitsdienst te maken had. Hans en ik waren tamelijk gefrustreerd. Het kleine stapje dat we verder gekomen zijn betekende alleen maar dat we hier niet verder hoefden te zoeken. Marie WAAR ben je?

Omdat we toch in Amsterdam waren hebben we wel de Nieuwe Prinsengracht Nr. 4 opgezocht en een paar foto´s gemaakt. Marie heeft hier vanaf 1943 tot minstens april 1947 gewoond.
Nieuwe Prinsengracht 4 AmsterdamNieuwe Prinsengracht 4 AmsterdamNieuwe Prinsengracht 4 Amsterdam

Overigens weet ik nu dat Marie in 1941 van thuis is weggelopen. Bij mijn bezoek aan het Den Haags archief, waar ik de rechtzaak van Nol Seesink heb onderzocht, bleek uit een verhoor dat Nol aangeven had dat Marie sinds 1941 weg was.

Intussen weten wij dat Marie in 1943 uit Tilburg naar Amsterdam is verhuisd. Het kan dus zijn dat ze direct van Rotterdam naar Tilburg is gegaan. Wat zou een meisje van 18 in Tilburg gedaan hebben en waar zal ze gewoond hebben. In de archieven van Tilburg heb ik ze tot nu toe niet kunnen vinden.

18.11.2010

Ik heb een oproep op het stamboomforum gezet.

Op 01.12.2010 heb ik het programma Vermist de gegevens van Marie gestuurd.

1922 Maria Natalia Seesink


Reacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren.
Bereiken kunnen jullie mij door naar "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje ein ik verander het zo snel mogelijk.