Familie Arnoldus Johannes Seesink  Familie Arnoldus Johannes Seesink / Rozette Blom - Seesink en Johanna Metta Hooft - Seesink

Op 28 juni 1922 treden Arnoldus Johannes Seesink (geboren op 18.06.1897 te Rhoon, zoon van Johannes Gerardus Seesink, geboren op 09.11.1869 te Portugaal en Maria Jacoba Dorpmans geboren op 29.05.1859 te onbekend) en Rozette Blom (geboren op 2 april 1901 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van Aron Blom en Naatje Dondorp) in het huwelijk.

Kinderen uit dit huwelijk
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink, voor zover aanwezig, voor verdere informatie)

Nr. Foto Naam Geboren in Geboorte-
datum
Gestorven Getrouwd op Getrouwd met Geboorte-
datum / Overleden
1 1923 Maria Natalia Seesink
Maria Natalia (Marie) Maassluis 25.08.1923 onbekend . . .
2 1925 seesink hanna sophia cornelia Hanna Sophia Cornelia Rotterdam 22.01.1925 . 01.05.1946 Gerard Adrianus
Schouten (gesch.1970)
19.12.1924
02.04.2007
3 1926 Seesink Henrietta Louise Henrietta Louise (Hennie) Rotterdam 07.03.1926 28.02.2010 03.07.1946 Franciscus Marinus Pols 25.05.1925
25.10.2008
4 1931 Johannes Arnoldus Seesink Johannes Arnoldus Rotterdam 22.12.1931 . 11.06.1960 Roelofje Berendina Elisabeth  27.05.1941
5 1938 Sophia Cornelia Sophia Cornelia (Fiet) Rotterdam 25.05.1938 . . . .

Nol leerde Rozette op straat kennen. Hanna vertelde mij dat haar vader zich naar Rozette omdraaide toen hij over straat liep. Ze kwamen in gesprek en in 1922 werd er getrouwd. Later gebeurde het nog wel eens dat Rozette tegen Nol zei als er een meningsverschil was: "dan had je maar niet om moeten kijken".
Nol was van beroep metselaar maar had door de wereldcrisis voor de oorlog geen werk. Hij kreeg werkeloosheidsgeld maar daar konden ze niet of nauwelijks van rond komen. De kinderen hadden vaak honger en in het gezin ontstonden daardoor vaak spanningen. Rozette was coupeuse en als er geld was ging ze graag naar de markt om stof te kopen. Ze zocht dan leuke stoffen uit die bij de kinderen pasten en ging ´s avonds achter de naaimachine zittten. Ze werkte dan vaak tot diep in de nacht en het duurde dan ook niet lang en alle kinderen hadden weer nieuwe kleren aan.
Rozette zorgde ervoor dat de kinderen snel zelfstandig werden en het was dus vanzelfsprekend dat de kinderen snel voor zichzelf konden zorgen.

Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog had Nol een tijdje werk. Rotterdam was gebombadeerd en alle werkelozen moesten helpen het puin op te ruimen. Maar toen het puin opgeruimd was had Nol weer niets meer te doen. Hij vertrok naar Estland om daar te gaan werken. Hoe hij aan dit werk is gekomen en wanneer hij precies weggegaan is was niet meer te achterhalen. Toen hij in 1944 thuis kwam werd Rozette opgepakt en naar Westerbork gebracht. De kinderen waren alleen met hun vader en moesten het zonder moeder redden.

In November 1944 is Nol er maar net onderuit gekomen in Duitsland te werk gesteld te worden. Hij was op een dag op weg naar zijn volkstuintje en had een knapzak op zijn rug. De duitsers voerden een razzia door en alle mannen werden opgepakt om in Duitsland te gaan werken. Waarschijnlijk dachten de duitsers dat Nol al op weg was zich aan te geven omdat hij die knapzak op zijn rug had. In ieder geval lieten ze hem met rust. De kinderen keken ´s avonds heel verbaasd op toen Nol naar huis kwam, ze hadden er op gerekend dat hij niet meer naar huis zou komen.

Wederzijdse families hadden moeite met het huwelijk van Nol en Rozette. Nol zijn familie beviel het niet dat hij een joods vrouw trouwde en omgekeerd beviel het de familie van Rozette niet dat zij een christen trouwde. Een gevolg hiervan was das Nol en Rozette bijna geen contact met de familie hadden. Ze stonden er overal alleen voor en hulp werd er niet gevraagd maar ook niet aangeboden. Hanna herinnerde zich alleen aan het feit dat haar vader ooit eens bij een oom, die kleermaker was, een kostuum mocht uitzoeken waarvoor hij maar slechts 18 gulden behoefde te betalen.  

De familie ging een enkele keer bij de vader van Nol, Johannes Gerardus Seesink en zijn tweede vrouw
Cornelia Johanna Paulina Peters op bezoek. Op een dag regende het zo hard dat Nol besloot het bezoek af te zeggen en stapte alleen op zijn fiets om naar Berkel en Rodenrijs te rijden. Toen hij daar aankwam kreeg hij te horen dat het eten helemaal klaar was. Aardappelen, groente en vlees stonden al te wachten. Nol fietste daarop weer naar huis om Rozette en de kinderen te zeggen dat ze toch zouden gaan, ze wilden alleen nog even wachten tot het niet meer regende. Ze zijn toen allemaal op weg gegaan en hebben heerlijk gegeten. Later toen ze weer naar huis reden regende het zo hard dat Hanna, die achterop reed, de weg is kwijt geraakt. Ze wist niet meer waar ze was en heeft waarschijnlijk op straat lopen huilen. Een paar mensen hebben haar toen naar de politie gebracht die haar later thuis hebben gebracht.


1897 arnoldus johannes seesing1897 arnoldus johannes seesink
Links op de foto Arnoldus Johannes bij Johannes (Jan) Geradus Seesink aan de Zuidersingel 28 in Berkel en Rodenrijs op bezoek. (foto´s Hans Seesink).
Links een foto van de achterkant Zuidersingel 28. Op de foto links Riek, de vrouw van Jan Seesink. Rechts de tweede vrouw van Arnoldus Johannes, Johanna Metta Hooft.

Hans Seesink stuurde mij nog volgende foto:

1897 arnoldus johannes seesink
Arnoldus Johannes Seesink is nog een keer getrouwd met Johanna Metta Hooft, huisvrouw, geboren op 22 mei 1909, overleden te Rotterdam op 5 december 1978, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

Naam Geboren in Geboorte-
datum
Gestorven Getrouwd op Getrouwd met Geboorte-
datum
6 Arnoldus
Johannes
Rotterdam 15.12.1953 . 13.12.1977 Doroty van der Lee .


Rozette Seesink-Blom


Mijn vader vertelde mij op 23.11.2008 dat Rozette joods was. Tijdens de tweede wereld oorlog werd Rozette op een dag door de politie (SS?) opgehaald. Verder was bekend dat haar oudste dochter (Maria Natalia) later nog haar moeder is gaan zoeken (wat later niet juist bleek te zijn). Van de twee vrouwen was sinds die tijd niets meer bekend.

Bij mijn onderzoek op het internet ben ik op de site van www.joodsmonument.nl terecht gekomen en ik heb daar Rozette gevonden. Bij verder onderzoek is gebleken dat Sophia Cornelia (Fiet) op 18.05.2000 het "Instituut ter Herdenking van de Martelaren en de Helden, YAD VASHEM in Jarusalem volgende informatie gestuurd heeft: Rozette is naar Westenbork gebracht en later naar Auschwitz afgevoerd. Ze is daar op 21.01.1945 om het leven gekomen.

1905 Rozette Blom
Links de getuigenis van Sophia Seesink waarin zij informatie over de verblijfplaats en het overlijden van haar moeder verstrekt.
Het Getuigenis is ondertekend met SC Seesink 18.05.2000.

rozette.jpg
Getuigenis in een ander venster.

Een mederwerker van www.westerbork.nl schreef mij:

Geachte heer Seesing,

Zover ik kan nagaan, is Rozette Seesink-Blom relatief laat in kamp Westerbork aangekomen: op 29 juni 1944. Gezien het feit dat ze wordt ondergebracht in barak 67, één van de strafbarakken, zou het kunnen zijn dat ze is opgepakt op een onderduikadres. Op 3 september 1944 gaat ze op transport naar Auschwitz. 1901 Blom RozettHaar naam staat op de lijst van mensen uit de Sammelschutzhaft die op deze datum op transport gaan. Het is een van de laatste transporten vanuit kamp Westerbork en bedoeld om het kamp te ontruimen. 

Links een overzicht van het transport op 03.09.1944 met 1019 personen. Één van de personen moet Rozette zijn geweest. (Klik op de foto voor een vergroting).

De overlijdensdatum van Rozette is vastgesteld op 21 januari 1945, ergens in Midden-Europa. Vermoedelijk is zij bezweken tijdens een van de zogenoemde dodenmarsen. In verband met de naderende Russische troepen werd Auschwitz geevacueerd, waarbij de gevangenen gedwongen werden om tijdens een barre winter naar een ander kamp te lopen. Velen stierven onderweg, gezien de vage plaatsaanduiding waarschijnlijk ook Rozette.

Op 28.07.2011 ben ik naar Westerbork gereden om het doorgangskamp te bezoeken. In dit kamp zijn ca. 107.000 mensen, hoofdzakelijk joden, op transport naar de vernietigingskampen gezet.
Uit correspondentie met medewerkers uit het kamp (zie boven) weet ik dat Rozette Seesink-Blom ook in Westerbork is geweest. Ze verbleef hier van 29 juni 1944 tot 3 september 1944. Omdat Rozette zich in Rotterdam niet als Jodin had gemeld werd ze in strafbarak 67 onder gebracht. De mensen die hier verbleven moesten hun eigen kleren tegen gevangenis kleren ruilen en moesten harder dan anderen werken terwijl ze minder te eten kregen.
Wat mij niet bewust was is dat Anne Frank op dezelfde tijd in Westerbork was en omdat ze onderduikster was, ook in barak 67 verbleef. Anne is op 8 augustus in Westerbork aangekomen en werd op 3 september met de trein naar Auschwitz gebracht evenals Rozette. 
Het was de laatste trein die vanuit Westerbork naar Auschwitz zou vertrekken.
Hieronder een paar foto´s die ik in Westerbork gemaakt heb.

De barak bestaat niet meer en er is alleen een replica te zien. Er stonden hier 3 barakken; 65, 66 en 67. Nummer 67 staat tegen de bosrand.

WesterborkWesterborkWesterbork

In mijn Weblog had ik op 01.07.2009 een oproep geplaatst met de vraag of iemand een foto van Rozette heeft. Hans Seesink is na gaan vragen en heeft mij volgende foto gestuurd:

1901 Rozette Blom

De foto links is omstreeks 1935 opgenomen. Op de foto Rozette met haar vierde kind  Johannes Arnoldus geboren op 22.12.1931.

1897 Seesink kinderen

Hans stuurde ook nog volgende foto, die omstreeks 1937 is genomen, mee: 

Links staat Hanna Sophia Cornelia (Rotterdam 22.01.1925), rechts staat Maria Natalia (Rotterdam 25.08.1923), links zittend Henriette Louise (Rotterdam 07.05.1926), rechts zittend Johannes Arnoldus (Rotterdam 22.10.1931).

Klik op de foto voor een vergroting!


Rozette is overigens ook op www.joodsmonument.nl te vinden. Samen met Hanna Seesink en Hans Seesink hebben we er voor gezorgd dat bovenstaande foto op de site is geplaatst.

In juni 2010 kreeg ik de informatie uit Israël dat de foto van haar moeder Rozette Seesink-Blom met het verhaal over Rozette en de kinderen op de site van Yad Vashem is gezet. Yad Vashem is het officiele monument van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. Als je de foto wilt zien ga dan naar Yad Vashem. Ga daar naar "Digital Collections" en kies "The Photo Archive". Tik in het zoekvenster de naam "Seesink" in.
Als je op de foto klikt krijg je het verhaal te lezen.

Links de pagina van het Joods Monument in Nederland, rechts de pagina van Yad Vashem.

Rozette Blom Joodsmonument


yad vashem rozette seesink blomFamilie Blom

De stamboom van Rozette Blom is onderzocht door Max van Dam: http://www.maxvandam.info/

Aron Blom (geboren in 1866) trouwde op 6 juli 1892 Naatje Dondorp (geboren in 1867). Van de familie Blom heb ik verder geen gegevens. De enigste informatie die ik heb kreeg ik van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Men deelde mij mee dat volgende familieleden in Auschwitz om het leven gekomen zijn:

Salomon Blom geboren 22.01.1895 Giessen-Nieuwkerk, gestorven 30.09.1942 Auschwitz
Henriette Helena Blom geboren 27.09.1899 Giessen-Nieuwkerk, gestorven 27.11.1942 Auschwitz
Rozette Blom  geboren 02.04.1901 Giessen-Nieuwkerk, gestorven 21.01.1945 Auschwitz
Catho Louise Blom geboren 11.12.1902 Giessen-Nieuwkerk, gestorven 14.09.1942 Auschwitz


Reacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren.
Bereiken kunnen jullie mij door naar "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje ein ik verander het zo snel mogelijk.