Start Pagina // Weblog // Links // Contact


   Familie Johannes Gerardus Seesink


Familie Johannes Gerardus Seesink / Maria Jacoba Seesink - Dorpmans
                                     / Cornelia Johanna Paulina Peters - Seesink


Op 1 Juni 1893 treden Johannes Gerardus (Jan) Seesink (geboren op 09.11.1869 te Portugaal, zoon van Arnoldus Johannis Seesink, geboren op 07.03.1845 te Hoogvliet en Cornelia van Looijen, geboren op 21.02.1841 te Rhoon) en Maria Jacoba Dorpmans (geboren op 29.05.1859 te Hoogvliet, dochter van Jan Dorpmans, geboren op 9 september 1829 te Hoogvliet en Elisabeth van Looijen, geboren op  4 oktober 1834 te  Poortugaal) in het huwelijk.

Van Johannes Gerardus Seesink is alleen bekend dat hij zalm- en zeevisser was. Hij is gestorven op 24 mei 1940 te Berkel en Rodenrijs waar hij op 28 mei is begraven.

1869 Johannes Gerardus Seesink
Links op de foto Jan Seesink. De foto is een detail en in het bezit van Jan Seesing (1923).

Johannes en ook zijn vader Arnoldus werkten in de zalmvisserij. Ver voor Johannes zijn tijd was het recht op vissen in de hand van een paar families. Later werd het het water eigendom van de staat. De staat verhuurde dan eens in de vijf jaar het recht op vissen. Waarschijnlijk waren Johannes en zijn vader slechts knechten op een boot, met naam zijn ze nergens vernoemd.
Van 15 augustus tot 15 october werd er niet gevist. Het personeel werd dan ontslagen en vonden op het land werk.


In maart 2010 kreeg ik van Jacobus Johannes (Koos) Seesing (1951) volgende informatie:
Jan en Maria woonden in een klein huisje aan een dijk in Hoogvliet. Rond 1896 bestond het huis uit vier woningen onder één kap. Rond 1900 werd het plan opgevat om van dit huis een school met de bijbel te maken.
(Opmerking Fred: ik neem aan dat het vroeger geweest zal zijn want Arnoldus Johannes is in 1897 reeds in Rhoon geboren).
De bewoners moesten noodgedwongen vertrekken. Jan Seesink, Maria Dorpmans en haar vader ,die bij hun inwoonde, verhuisden naar Rhoon.

Het materiaal voor de school was al aanwezig maar toen de gemeenteraad een kostenberaming had gemaakt, bleek dat er niet genoeg geld was en de school met de bijbel is er nooit gekomen. Men besloot wel de woningen om te bouwen en er twee woningen onder één kap van te maken.

De straat heet nu dorpsstaat. Of de straat toen ook zo heette weet ik niet.
Met Google Street View kon ik het huisje vinden. Onderstaande oude foto is van praktisch hetzelfde punt genomen als de foto´s onder die ik op 07.11.2010 gemaakt heb.

Seesink Dorpsstraat 102 HoogvlietSeesink Dorpsstraat 102 Hoogvliet
Woning Dorpsstraat HoogvlietWoning Dorpsstraat HoogvlietWoning Dorpsstraat HoogvlietCor Seesink
(een kleinzoon van Laurens Arnoldus Seesink, een broer van Johannes Gerardus Seesink) had in januari 2009 de volgende informatie voor mij:
Men kwam nogal eens aan in de Aegidiusstraat 118a, waar Laurens Arnoldus woonde, die trambestuurder was. De broer van Laurens, Jan (Johannes Gerardus), woonde in Berkel en Rodenrijs. Als het marktdag was in Rotterdam trok hij altijd naar de stad, want daar was alles een paar centen goedkoper! En op elke cent werd gekeken, zeker door Jan! Als hij dan in Rotterdam was ging hij altijd bij zijn broer aan om een kopje koffie te halen en een praatje te maken. Altijd op zaterdag, de marktdag. Hij had dan een knapzak, een soort kussensloop, bij zich waar de "koopjes" in zaten. Ook later toen Laurens gehuwd was met Jacoba Nieuwenhuisen, handhaafde Jan die gewoonte. Ook de zoon van Jan, Arnold, kwam graag langs in de Aegidiusstraat.

Maria Jacoba Dorpmans is op 17 mei 1903, 43 jaar oud, overleden.

Het tweede kind Jacobus Gerardus geboren op 06.02.1896 te Hoogvliet is mijn opa, de vader van mijn vader Cornelis Jasper Seesing, geboren op 19.02.1922 te Berkel en Rodenrijs.

Bij deze generatie zal ik beginnen. Foto´s van Johannes Gerardus en Maria Joacoba zijn niet in mijn bezit.

De kinderen van Johannes Gerardus en Maria Jacoba Seesink:
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink voor verdere informatie)


Nr. Foto Naam Geboren in Geboortedatum Gestorven Getrouwd op Getrouwd met
1 . Cornelia Elisabeth Hoogvliet 28.06.1894 14.12.1980 16.07.1919 in Den Haag Bartholomeus Hermanus Langeveld
geb.15.04.1889 Wassenaar
2 1896 jacobus geardus seesing Jacobus Gerardus (Seesing) Hoogvliet 06.02.1896 13.02.1956
19.05.1920 Alida Schrama
3 .1897 arnoldus johannes Arnoldus Johannes Rhoon 18.06.1897 15.07.1970 28.06.1922
??
Rozetta (Roos) Blom / Johanna Metta Hooft
4 . Johannes Laurens Rhoon 02.05.1900 19.01.1903
. .

Na de dood van Maria Jacoba Dorpmans in 1903 is  Johannes Gerardus Seesink  hertrouwd te Vlaardingen op 18 mei 1904 met Cornelia Johanna Paulina Peters (geboren op 12 oktober 1869, dochter van Jan Leonard Peters en Geertruida Theodora Heijtveldt)

Cornelia Johanna Paulina is op 8 februari 1937 te Berkel en Rodenrijs overleden.

1869 Johannes Gerardus Seesink.jpg

Links op de foto Jan met zijn tweede vrouw Cornelia. De foto is in het bezit van Jan Seesing (1923). Het is moeilijk te zeggen wanneer deze foto gemaakt is. De mensen zagen er vroeger ouder uit als nu. Als we Jan op 60 jaar schatten is de foto van omstreekts 1930.

Getuigen trouwen: Hermanus Boeije, 37 jaar, slager, neef des bruidegoms, Johannes Gerardus Seesink, 39 jaar, timmerman, neef des bruidegoms, Johannes Andriessen, 69 jaar, kleermaker, oom der bruid en Gerrit Houdijk, 24 jaar, touwslager, behuwd broeder der bruid.

Kinderen uit dit huwelijk
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink, voor zover aanwezig, voor verdere informatie)

Nr. Foto Naam Geboren  in Geboortedatum Gestorven Getrouwd op Getrouwd met
5 1905 Geertruida (Truus) Theodora Seesink Geertruida (Truus) Theodora Rhoon 14.04.1905 09.03.1936 04.05.1923 Hendrikus Pieter van der Baarle geb.18.02.1900 Delft
6 1906 Agatha (Greet) Margaretha Agatha (Greet) Margaretha  Rhoon 30.04.1906 06.12.1989 13.01.1932 Johannes (Jan) Petrus de Wit geb. 05.01.1906 Delft
7 1907 Florentina (Floor)Alida Maria Seesink Florentina (Floor)Alida Maria Rhoon 24.10.1907 28.05.1962
28.05.1930 gescheiden 1954 Petrus Ligtvoet geb. 20.08.1903 Leiden
8 . Laurens Arnoldus . 24.09.1908 13.01.1909 . .
9 1910 Seesink Alida Sabina Maria Alida (Ali) Sabina Maria Berkel en Rodenrijs 02.09.1910 03.10.1979 01.10.1930 Adam Charles van Wijck geb. 13.10.1906 Delft
10 1911 johannes gerardes seesink Johannes (Jan) Gerardus Berkel en Rodenrijs 09.11.1911 09.07.2002 14.07.1938 Hendrika Helena Nieuwets geb. 21.12.1914 Zoetemeer
11 1913 Seesink Gijsberdina Elisabeth Gijsberdina (Dina) Elisabeth Berkel en Rodenrijs 24.09.1913 02.05.1964 14.07.1938 Hendrik Lambertus Overbeek geb. 03.11.1910Documenten:

We gaan een beetje terug in de geschiedenis. Cor Seesink, geboren 15.08.1941, (zijn grootvader, Laurentius Arnoldus Seesink, en mijn overgrootvader, Johannes Gerardus Seesink, waren broers) heeft mij een paar documenten over der geboorte en het huwelijk van Arnoldus Johannis Seesink gestuurd. De teksten van monderlinge overleveringen heb ik letterlijk over genomen.

Hieronder de geboorte van Arnoldus Johannes 07.03.1845
1845 Arnoldus Johannis Seesink 

Hier de akte in het groot.
De text:
„In het jaar Achtienhonderd Vijf en Veertig, den achsten der maand Maart, verscheen voor ons Burgemeester Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Hoogvliet, Arrondissement Dordrecht, Jan Seesink, oud een en dertig jaren, timmerman, wonende alhier, derwelke verklaarde dat op den zevenden Maart Achttien honderd Vijf en Veertig des nagts ten half twaalf ure in het huis Numero honderd Zevenendertig te hoogvliet is geboren een kind van het mannelijk geslagt uit hem declarant en derzelve huisvrouw Gijsberdina Elizabeth Van den Hoven, zonder beroep, wonende alhier, an welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van: „Arnoldus Johannis.“

Hieronder de geboorte van Cornelia van Looijen 22.02.1841
Geboorteakte Cornelia van Looyen
Hier de akte in het groot.
"In het jaar achttienhonderd eenveertig, den twee en twintigsten der maand Februarij, verscheen voor mij Burgemeester ambtenaar van de Burgelijken Stand der Gemeente van Rhoon: Lourens van Looijen, van beroep arbeider, oud achtentwintig jaren, wonende alhier, dewelke mij heeft verklaard, dat binnen deze Gemeente op den een en twintigsten dezer maand Februarij des nachts ten elf uren uit hun declarant en derzelf huisvrouw Margaretha Staa, zonder beroep, wonende mede te Rhoon, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren in het huis Wijk D numero acht, aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam Cornelia te geven. De gemelde aangifte ............ En daar de declarant verklaarde niet te kunnen schrijven, uit hoofde zulks nimmer te hebben geleerd, hebben de getuigen deze acte na gedane voorlezing nevens mij onderteekend".


Hieronder een gedeelte van de trouwakte van Arnoldus en Cornelia 10.08.1869.
Huwelijksakte Arnoldus en Cornelia
Hier de akte in het groot.
In de gehele huwelijksakte is te lezen dat Arnoldus Johannes nog in militaire dienst was, want hij krijgt: "toestemming van den Kommanderende officier van het 6de Regiment Infanterie, dat Arnoldus Johannes Seesink, Milicien der ligting van achttienhonderd Vijf en Zestig een huwelijk aangaat, een certificaat ten bewijze dat Arnoldus Johannes Seesink nog in dienst is bij de Natonale Militie".
"En is hiervan deze Acte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons ambtenaar, den Echtgenoot, de moeder van den bruidegom en de vernoemde getuigen, verklarende de echtgenote niet te kunnen onderteekenen, uit hoofde nimmer schrijven te hebben geleerd".

Na de dood van Cornelia op 03.05.1887 in Rhoon hertrouwde Arnoldus op 10.07.1891 met zijn nicht Johanna Maria (Jans) van Looijen, geboren te Rhoon op 05.07.1850.

Uit het leven van Arnoldus is uit mondelinge overlevering niet veel meer bekend dan dat hij een "brompot" was. De kleinkinderen noemden hem "opa Nol".
De beroepen van Arnoldus worden verschillend aangegeven. Op de geboorte akte van zijn zoon Laurens in maart 1876 staat vermeld dat hij zonder beroep was. Op de trouwakte van diezelfde Laurens (1902) staat aangegeven dat hij "riviervisscher te Rhoon" was. Op de overlijdensakte van zijn vrouw Cornelia (1887) is ook "visscher" te lezen.
Mondelinge overlevering geeft aan dat Arnoldus deels landarbeider en deels visser was. Als er niet gevist werd, dan werkte hij op het land. Er moest het hele jaar "brood op de plank" zijn.
Arnoldus en Cornelia verhuizen op 09.05.1881 van Rhoon naar Poortugaal. Op 07.09.1883 keerden ze weer naar Rhoon terug.

Jans was ook een wat knorrige vrouw. Als de kleinkinderen op visite waren en de in de wei geplukte bloemen aan haar gaven, zei ze: "Leg ze hier maar neer". Meer kon er niet af.
Als Agatha, dochter van Arnoldus, tegen Jans aan het praten was, zei Agaat altij: "Hoor je me nou? Je hoort toch wel wat ik zeg? Je zegt iedere keer maar weer ja!" En als Jans dan alleen maar bevestigend knikte, kon Agaat het niet nalaten te vragen: "Nou, wat heb ik dan het laatst gezegd, wat was dan mijn laatste woord?"
Haar laatste levensjaren heeft Jans doorgebracht in "Huize Joachim en Anna" in Rotterdam, waar ze ook is overleden.


De trouwakte van
Johannes Gerardus Seesink en Maria Jacoba Dorpmans.

trouwakte seesink dorpmansReacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren. Bereiken kunnen jullie mij door naar "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje ein ik verander het zo snel mogelijk.