Start Pagina // Weblog // Links // Contact


Familie Gerardus van Oosterhout


Familie Gerardus van Oosterhout / Sylvia van Oosterhout - van Blijenburgh 

Op 24 november 1949 treden Gerardus van Oosterhout (geboren op 1 mei 1922 te Rotterdam, zoon van Adrianus Antonius van Oosterhout geboren op 12.01.1899 te Rotterdam en Wilhelmina Mulder geboren op 06.06.1900 te Schiedam) en Sylvia van Blijenburgh (geboren op 3 maart 1921 in Soerabaja, dochter van Adolf van Blijenburgh en Mary van Blijenburgh-Kruss) in het huwelijk.

De kinderen van Gerardus en Sylvia van Oosterhout:
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink, voor zover aanwezig, voor verdere informatie)


. . Naam Geboren in Geboortedatum Gestorven Getrouwd met Geboortedatum
1 Ingrid Ingrid Wilhelmina Maria Soerabaja 05.06.1950 . Robertus Johannes de Jong 08.02.1946
2 Angelina Angelina Soerabaja 23.05.1952 . Gescheiden: Koos de Wit .
Gerardus van Oosterhout
Gerrit was het eerste kind van Adrianus Antonius en Wihelmina van Oosterhout. Natuurlijk waren ze trots en werd hun eerste kind gefotografeerd. Ingrid de Jong - van Oosterhout heeft mij heel wat foto´s gestuurd en deze waren er onder andere ook bij:

Links Gerrit 6 maanden oud, midden 1926 en rechts 1928. De foto´s zijn in Rotterdam gemaakt.

1922 Gerardus van Oosterhout1922 Gerardus van Oosterhout1922 Gerardus van Oosterhout


Een mooie foto stamt ongeveer uit 1930 (geschat) waar Gerrit ongeveer 8 jaar oud zal zijn.

gerrit van oosterhout
Links Gerardus van Oosterhout, in het midden zijn moeder Wilhelmina van Oosterhout - Mulder en rechts mijn moeder Adriana Johanna van Oosterhout (Jeanne). Daar ik er van uit ga dat Gerrit ca. 8 jaar en Jeanne 4 jaar oud zijn moet de foto ongeveer uit 1930 stammen.

gerrit jeanne van oosterhout

Bij de foto rechts is het een beetje moelijker te schatten, ik vermoed dat de opnamen in 1942 - 1943 ist ontstaan. Links Jeanne en rechts Gerrit.


Hieronder een mooie foto van kinderen uit de Christiaan de Wetstraat. In het kader Gerrit van Oosterhout. De foto heb ik gekregen van Jan van Oosterhout, een zoon van Hendricus van Oosterhout, een broer van mijn opa. Jan, Gerrit zijn neef dus, zit in der onderste rij de vijfde persoon van rechts. Hij heeft zij arm in het verband. Ik schat dat de foto tussen 1930 en 1932 is gemaakt.
gerrit van oosterhout


Foto ter beschikking gesteld door Jan van Oosterhout.

Gerrit en Cor Seesing (mijn vader) waren samen op het Semenarie Hageveld in Heemstede in 1934/1935 en volgden daar een opleiding tot priester. Deze opleiding tot priester was heel zwaar en van 100 leerlingen bleven er hoogstens 10 over. Gerrit en Cor braken de opleiding af. Gerrit ging bij een kleermaker werken.

Toch had Gerrit nog steeds het gevoel het geloof onder de mensen te moeten brengen. In 1938 trad hij
de Congregatie van Sint Jozef bij (Mill Hill). De onderstaande foto is in Arnhem in het klooster van Mill Hill gemaakt.
Gerrit van Oosterhout
V.l.n.r. Jeanne, Gerrit, Jan en Wihelmina van Oosterhout. Als ik Jan op 7 jaar schat moet de foto in 1939 gemaakt zijn. Nadat Brabant in 1944 door de amerikanen werd bevrijd besloot Gerrit een mariniers opleiding in amerika te volgen.
Direct na de Japanse capitulatie hadden Soekarno en zijn medestanders de onafhankelijke Republiek Indonesie uitgeroepen. Nederland erkende de republiek niet aan en zond troepen naar Indonesie. Gerrit werd er ook naar toe gestuurd. Op druk van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties besloot Nederland een paar jaar later de onafhankelijkheid van Indonesie te erkennen. De strijd was ten einde.

Ingrid de Jong - van Oosterhout schreef:

Dat Gerrit een mariniersopleiding in Amerika ging volgen is voor mij nieuw. Ik weet wel dat Gerrit door problemen thuis (met zijn vader) is weggegaan naar Frankrijk en zich daar heeft aangemeld bij het vreemdelingen legioen. Uiteindelijk is hij ook daar weggegaan en heeft hij zich in Nederland in 1948 bij de marine aangemeld als hospik.


In 1949 leerde Gerrit Sylvia op een marinefeest in Soerabaja kennen. Sylvia was gescheiden en trouwde voor de tweede keer. Ingrid stuurde mij volgende foto:

1922 Geradus van Oosterhout
De trouwfoto van Gerrit en Sylvia. 24 november 1949 in Soerabaja. Onder rechts Gerrit en naast hem Sylvia.

Hier de foto in het groot: Trouwen Sylvia en Gerrit.
Hieronder een foto van 15.11.1950
1922 Gerrit van Oosterhout

De kinderen Ingrid en Angelina zijn allebei in Soerabaja geboren.
Ingrid schreef:
We hebben in de Djalan Josodipuro Recalstraat gewoond. In 1953 zijn wij naar Djatiwangi (ten zuiden van Soerabaja) verhuisd en daar heeft Gerrit als boekhouder op een suikerrietplantage gewerkt en Sylvia had daar haar womenclub. In 1957 zijn wij verhuisd naar Cheribon en daar hadden wij een kleine kruidenierswinkel. Dit kan ik mij nog heel goed herinneren omdat ik vaak vakken ging vullen.


Gerrit van OosterhoutGerrit van Oosterhout

1922 Gerardus van Oosterhout
De foto´s hierboven zijn in Djatiwangi gemaakt. Links de familie van Oosterhout met rechts de moeder van Sylvia,
Mary van Blijenburgh-Kruss.

Mary van Blijenburgh-Krüss is in 1954 al met de boot Willem Ruys naar Nederland vertrokken. Ook Vera, een zusje van Sylvia, kwam met deze boot naar Nederland.
Om in Indonesie te mogen blijven moest je Indonesier worden en dat wilde Gerrit niet. De familie vertrok daarom met het schip "de Johan van Oldebarnevelt" vanuit Cheribon via het Suezkanaal naar Amsterdam. De reis duurde 6 weken en op 28 maart 1958 kwamen ze aan.

Ze kwamen tijdelijk naar Den Haag in een noodopvang. Later hebben ze nog een paar weken bij ons in de Papendrechtstraat gewoond alvorens een woning aan de Slinge te betrekken.
Gerrit verkocht verzekeringen. 
1922 Gerardus van Oosterhout

In die tijd hadden Janus en Mien van Oosterhout nog heel 
wat invloed op de gezinnen. Mien was, zeker door haar ervaringen in het weeshuis, heel katholiek. Mijn vader zei zelfs dat ze nog katholieker als de paus was. In ieder geval werd erop aangedrongen dat Sylvia ook katholiek zou worden. Toen Sylvia zich weigerde heeft Gerrit een korte tijd het gezin verlaten. Toen hij begreep dat dit toch te ver ging kwam hij terug bij zijn gezin. Ingrid en Angelina werden van de katholieke school gehaald en naar een protestante school gebracht. Hierdoor kreeg Gerrit echter ruzie met zijn ouders. Deze ruzie duurde enkele jaren maar werd, toen de familie in Delft woonde, bijgelegd.

Foto rechts: Janus, Sylvia, Gerrit en Mien in de Christiaan de Wetstraat.


Foto links: Gerrit 0p 24.11.1974 in Amsterdam. Foto midden: samen met Sylvia in een gondel. Foto rechts: Janus van Oosterhout op 31.08.1968 tussen zijn kleindochters. Op deze dag verloofde zich Ingrid met Rob de Jong. Links Angelina, rechts Ingrid.

1922 Gerrit van Oosterhout1922 Gerrit van Oosterhout1922 Gerrit van Oosterhout

Mijn eerste bewuste herinneringen aan mijn oom Gerrit en tante Sylvia heb ik uit de tijd toen ze aan de Slinge in Pendrecht/Rotterdam woonden. We gingen er wel eens op bezoek.

In 1962 zijn ze naar Delft verhuisd waar Gerrit aan de Technische Hogeschool op de afdeling inkoop ging werken. We gingen ze daar nog wel eens bezoeken. Lida en ik hebben er ooit nog wel eens gelogeerd.

Op 30 augustus 1977 is Gerrit, veel te vroeg, op 55 jarige leeftijd overleden.

Sylvia van Oosterhout - van Blijenburgh

Van Ingrid de Jong - van Oosterhout heb ik onderstaande foto van Sylvia gekregen. Sylvia was toen 6 maanden oud.
1921 Sylvia Blijenbergh


Reacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren.
Bereiken kunnen jullie mij door naar de pagina "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje ein ik verander het zo snel mogelijk.