Start Pagina // Weblog // Links // Contact


Familie Johannes van Oosterhout Familie Johannes van Oosterhout / Adriana van Oosterhout - Verbaten


Inhoud


- Van Oosterhout
- Documenten van Oosterhout
- Verbaten
- foto´s

Op 28 augustus 1891 treden Johannes van Oosterhout geboren op 27.03.1870 te den Hout, (zoon van Hendrik van Oosterhout geboren op 29.10.1823 te Terheijden en Maria Ligthart geboren op 13.12.1828 te Oosterhout) en Adriana Verbaten geboren op 14.06.1872 te Made te Drimmelen (dochter van Bastiaan Verbaten geboren in 1831 te Hooge en Lage Zwaluwe en Johanna Peeters 03.03.1834 te Oosterhout) in het huwelijk.

1834 peeters johanna
Links: de oudste foto die ik heb: Johanna Peeters de moeder van Adriana Verbaten.
Johanna Peeters woonde bij Johannes en Adriana in, op 14.06.1898 is zij ingeschreven, zij was 13.06.1898 vertrokken uit Made. Zij is overleden op 30 december 1922 in de Christiaan de Wetstraat 77A. 
In een akte wordt zij ook Johanna Beljaars wordt genoemd. Zij was een natuurlijk kind van haar moeder Cornelia Peeters, die later met een Antonie Beljaars trouwde. Waarschijnlijk werd Johanna’s achternaam soms verwisseld.

1870 Oosterhout van Johannes


Johannes en Adriana van Oosterhout - Verbaten


Johannes is op 14 maart 1938 te Rotterdam gestorven.
Adriana is op
20 oktober 1939 te Rotterdam gestorven.


Het zesde kind Adrianus Antonius, geboren op 12.01.1899 te Rotterdam, is mijn opa, de vader van mijn moeder Adriana Johanna van Oosterhout, geboren op 12.03.1926 te Rotterdam.

De kinderen van Johannes en Adriana van Oosterhout
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink, voor zover aanwezig, voor verdere informatie)


Nr. Foto Naam Geboren in Geboortedatum Gestorven Getrouwd met Geboortedatum
1 1892 oosterhout van maria Maria Zevenbergen 04.02.1892 20.02.1954 Cor van Es 04.08.1876?
2 1893 oosterhout van sebastiaan hendrikus Sebastianus Henricus (Bas) Zevenbergen 03.02.1893 19.02.1969 Cornelia (Cor) Jacoba Diehl 22.02.1896 Rotterdam
3 . Hendrikus (Henk) Rotterdam 20.05.1894 13.02.1895 . .
4 . Hendrikus (Henk) Rotterdam 22.07.1896 29.08.1996 . .
5 1897 oosterhout van hendrikus
Hendrikus (Henk) Rotterdam 16.10.1897 08.12.1958 Cornelia Kooijmann 21.07.1892
6 1899 oosterhout van adrianus
Adrianus Antonius (Janus) Rotterdam 12.01.1899 31.03.1983 Wilhelmina Mulder 06.06.1900
7 . Johannes Rotterdam 04.02.1902 17.07.1906 Door een steen om het leven gekomen. . .
8 1905 oosterhout van cornelis Cornelis (Kees) Rotterdam 02.01.1905 20.10.1979 Johanna Maria Anthonia Braak(Jo) 05.11.1907
9 1908 oosterhout van johanna cornelia
Johanna Cornelia (Leocadia) Rotterdam 09.01.1908 19.05.1995 Klooster .
10 1911 oosterhout van johannes Johannes Rotterdam 01.10.1911 28.11.1997 Hendrika Wilhelmina Bakker 01.09.1915

woonhuis Johannes v Oosterhout Zevenbergenwoonhuis Johannes v Oosterhout ZevenbergenLinks het woonhuis van Johannes van Oosterhout  en Adriana Verbaten in Zevenbergen, Steenweg 115. Maria en Bas zijn in dit huis geboren. (Foto´s Jeanne van Oosterhout 1940)

Johannes is in Den Hout (gemeente Oosterhout) geboren, zijn kinderen zijn in Zevenbergen en Rotterdam geboren. Johannes is van den Hout naar Zevenbergen verhuisd en later naar Rotterdam vertrokken. Jeanne van Oosterhout (1940) wist mij te vertellen dat Johannes aan de "algemeene werkstaking" van 1893 had deelgenomen en daarom is ontslagen. (Links de oproep tot staking uit 1893. Klik op de foto voor een vergroting).
1893 staking
Heel veel Rotterdammers uit die tijd kwamen vooral van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, en uit Brabant. Er heerste een zware crisis in de landbouw en veel arbeiders werden op straat gezet. Ze hoorden dat er in Rotterdam genoeg werk was en veel gezinnen vetrokken daarom richting Rotterdam. In de havens was er er zeker werk te vinden, om een schip te lossen waren vaak meer dan 100 arbeiders nodig, omdat natuurlijk alles met de hand gedaan moest worden. En ook bij de spoorwegen was er werk. Er was een heel groot emplacement bij Feijenoord.

Informatie: Raymond van Oosterhout: op een gezinskaart staat Johannes van Oosterhout samen met z’n gezin genoemd. Deze gezinskaarten zijn waarschijnlijk tot ca. 1940 bijgehouden.

Bij zijn beroep staat arbeider en een stempel GEP. N.S.. dus gepensioneerde van de Nederlandse Spoorwegen. Ook bij Adriana Verbaten staat dit stempel. Zijn gezin is op 24.01.1896 in Rotterdam ingeschreven, op 20.01.1896 zijn ze uit Zevenbergen vertrokken, het adres was Steenweg 115.

Bij het gezin woonde ook Anthonie Verbaten in, geboren 28.10.1863 te Lage Zwaluwe, een broer van Adriana Verbaten. Hij was grondwerker. Hij woonde bij hen sinds 28.12.1899. Hij kwam toen uit Holthausen (D) en vertrok in januari 1913 naar Waltrop (D). Op 13.01.1913 staat zijn vertrek ingeschreven, maar daarachter staat dat hij al op 05.01.1913 is overleden.

Raymond van Oosterhout had in november 2010 nieuwe informatie over Johannes. Het gaat om personeelgegevens van de Nederlandse Spoorwegen uit het archief in Utrecht.

Johannes kwam op 10.11.1891 in dienst als hulparbeider, standplaats Lage Zwaluwe. Op 17.12.1891 werd zijn gezichtsvermogen goedgekeurd. Ook werd beoordeeld of hij kennis in het lezen, schrijven en rekenen had, waar vermeld staat “ja”.
Op 13.02.1898 kwam hij in vaste dienst als “arbeider dd.wisselwachter” in Rotterdam, standplaats “Rotterdam H.T.”. Later was zijn standplaats Feijenoord.
Op 17 april 1903 is hij “Niet eervol ontslagen wegens dienstweigering”. Dit was naar aanleiding van de spoorwegstakingen.
Voor hij bij de spoorwegen in dienst kwam was hij polderarbeider. Bij mijn vader vond ik een kopie van een foto uit 1915. Wie heeft het origineel?
1870 oosterhout van johannes verbaten 5
V.l.n.r.: Henk, Bas, voor Bas Kees, Johannes, Maria, voor Maria Johannes, Adriana, Janus en Leocadia.


Een prachtige familie foto:
1870 oosterhout van johannes familie
Staand v.l.n.r.:
1899 Adrianus Antonius
1893 Sebastiaan Hendrikus
1897 Hendrikus
1905 Cornelis
1911 Johannes

Zittend  v.l.n.r.:
1892 Maria
1870 Johannes
1872 Adriana (Verbaten)
1908 Johanna Cornelia

Foto ter beschikking gesteld door
Kees van OverdamFamilie van Oosterhout 1947
Hiernaast nog een prachtige foto van de kinderen met aangetrouwde mannen en vrouwen. Alleen Leocadia is er niet bij omdat ze ongetwijfeld niet uit het klooster weg mocht. Maria en Cor van Es staan in het middelpunt en Jeanne van Oosterhout (1940) en ik vermoeden dat de foto ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijkfeest is gemaakt. Dat betekent dat de foto van 1947 is. Waar de foto gemaakt is heb ik niet kunnen achterhalen. Ze staan voor nummer 94 en 96 en de straat lijkt op de Christiaan de Wetstraat maar de huizen zagen er toen vaak hetzelfde uit.
(Klik op de foto voor een vergroting met namen).
Documenten van Oosterhout

Registers burgelijke stand Made en Drimmelen:
registrering van het huwelijk tussen Johannes van Oosterhout en Adriana Verbaten


trouwen

Johannes en Adriana waren beide minderjarig. Johannes was 21 en Adriana 19 jaar oud. Johannes was arbeider en Adriana arbeidster. De ouders van Johannes en Adriana waren aanwezig omdat ze op het gemeentehuis hun toestemming moesten geven.Trouwboekje Johannes van OosterhoutTrouwboekje Johannes van OosterhoutTrouwboekje Johannes van Oosterhout
Bovenstaand het trouwboekje van Johannes van Oosterhout en Adriana Verbaten.
(Klik op de foto voor een vegroting).
Een aandachtige lezer zal misschien opvallen dat bij kind nummer 7 de naam Anna Catharina, geboren op 2 februari 1902, is geregistreerd. Ik heb het altijd al vreemd gevonden, vooral omdat een Johannes op 4 februari is geregistreerd. Een tweeling, waarvan het tweede kind 2 dagen later is geboren? Jeanne van Oosterhout heeft het ooit eens uitgezocht en het bleek gewoon een vergissing van een ambtenaar geweest te zijn.

Johannes was werkzaam als arbeider, wisselwachter, bootwerker en schoenmaker. In een stratenboek vond ik zijn naam met zijn beroep schoenmaker. Hij woonde toen in de Christiaan de Westraat 77a.

1870 Johannes van oosterhout

Op mijn speurtocht door de Nederlandse archieven kwam ik ook op het archief von Rotterdam terecht. De stad Rotterdam heeft een collectie adresboeken. 

Van 1808 t/m 1939 werden deze boeken uitgegeven met in het begin hoofdzakelijk informatie over het gemeentebestuur. Later werd deze informatie uitgebreid met informaties over personen, beroepen en straten. 

Jan van Oosterhout is de eerste keer in het adresboek van 1897 vermeld. Hij was toen wisselwachter en woonde aan de Breede Hilledijk 133. In 1911 is hij de eerste keer in de Christiaan de Wetstraat 28a vermeld, zijn beroep was toen bootwerker. Ik heb de adresboeken verder doorgezocht en hieronder kunnen jullie het resultaat nalezen. In 1939 woonden er al 5 van Oosterhouten in de Christiaan de Wetstraat.


De oorlog ging niet aan de Christiaan de Wetstraat voorbij. Op 10 juni 1941 verschijnt volgende oproep in het Rotterdamsch Nieuwsblad:
"Zeer binnenkort zullen worden opgeroepen tot het doen gereedmaken van hun persoonbewijzen de bewoners van de onderstaande straten:"

Bron:
Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdams Nieuwsblad 10 juni 1941

De bewoners van Nederland moesten een persoonsbewijs bij zich dragen. Dit document bestond uit twee delen: het deel wat de persoon bij zich droeg en het tweede deel wat bij de overheid verbleef. In april 1941 werden alle Nederlanders van veertien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. 

Mijn moeder, Adriana Johanna van Oosterhout, heeft op 20 juni 1941 haar persoonsbewijs gekregen. Ze was 15 jaar oud en woonde met haar ouders in de Christiaan de Wetstraat 73b, haar beroep was confectienaaister.

Onderstaand het persoonsbewijs:

1926 Adriana Johanna van Oosterhout1926 Adriana Johanna van Oosterhout


Het trouwboekje

1870 Oosterhout van Johannes
Het gezin van Oosterhout-Verbaten vestigde zich vanuit Zevenbergen in Rotterdam op 24 january 1896 aan de Jacominastraat134-60 en woonde achtereenvolgens Hilledijk 133, 101 en 187, Oranjeboomstraat 333, Leeuwensteinstraat 36, Cronjestraat 10a, Chr, de Wetstraat 28a, Pr. Hendikkade oz 53, Hillestraat 54c, Chr. de Wetstraat 77a, 12 april naar 83b. Adriana van Oosterhout - Verbaten vertrok op
27 april 1939 naar  de Nieuwe Binnenweg 33  in het St. Antoniusgesticht. Ze kreeg toen nog pensioen van de Nederlandse Spoorwegen waar Johannes werkzaam was geweest.


Christiaan de Wetstraat
De Afrikaanderbuurt waren allemaal straten in de buurt van de haven. Aan het eind van de negentiende eeuw werden de Maas- Rijn. en Waalhavens gegraven. Hierdoor ontstond veel werk en van heinde en verre kwamen mensen en ook veel boeren uit Brabant, naar Rotterdam om te werken. Omdat ze natuurlijk allemaal een woning nodig hadden ontstond de Afrikaanderwijk. De wijk ontleent zijn naam aan de straatnamen, die zijn gebaseerd op Zuid-Afrika in het algemeen. Maar ook de leiders van de boerenoorlog gaven hun namen en één van die leiders was Christiaan de Wet.
Masshaven
Boven een mooie foto van de Maashaven met rechts de Afrikaanderwijk. Op de achtergrond de spoorhefbrug over de Maas.
Familie Verbaten

Geen informaties aanwezig

Reacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren.
Bereiken kunnen jullie mij door naar "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje en ik verander het zo snel mogelijk.