Familie Gerrit Mulder 

Familie Mulder / Wilhelimina Ooijkaas - Mulder


Inhoud

- Mulder
- Documenten Mulder
- Ooijkaas


Op 6 juni 1883 treden Gerrit Mulder (geboren op 22.05.1861 te Aarlanderveen, zoon van Pieter Cornelis Mulder, overleden 1870 en Johanna Wilhelmina Nagtegaal, geb. 21 jun 1833, Zuilen, overleden 5 jul 1919, Schiedam) en Wilhelmina Ooijkaas (geboren op 31.06.1863 te Schiedam, dochter van Johannes Ooijkaas en Adiana Netten) in het huwelijk.

Het zesde kind Wilhelmina, geboren op 06.06.1900 te Schiedam, is mijn oma, de moeder van mijn moeder Adriana Johanna van Oosterhout, geboren op 12.03.1926 te Rotterdam.

De kinderen van Gerrit en Wilhelmina Mulder:
(klik bij de betreffende persoon op de hyperlink voor verdere informatie)

Nr. Foto Naam Geboren in Geboortedatum Gestorven Getrouwd met Geboortedatum
1 . Johanna Wilhelmina Schiedam 04.02.1884 . Hendrikus Campen 14.11.1882 Delfshaven
2 . Adriana Schiedam 01.04.1886 . . .
3 . Adriana (Anna) Schiedam 21.09.1888 . Arie van der Tas 07.09.1881
4 . Pieter Cornelis Schiedam 07.01.1891 10.05.1946 Schiedam Emma Maria van Leeuwen 07.07.1887
5 . Johannes Schiedam 24.02.1893 . Elisabeth van Diejen 06.01.1896
6 . Gerrit Schiedam 15.07.1895 . Catharina (Ka) Lena Bijtenhoorn 12.11.1897
7 1897 Alette Rijntje Mulder Alette Rijntje (Let) Schiedam 16.11.1897 . Hendrikus Jonkers 21.07.1896
8 mulderwilhelmina Wilhelmina (Mien) Schiedam 06.06.1900 13.04.1968 Adrianus Antonius van Oosterhout 12.01.1899
9 1902 mulder Neeltje Neeltje (Nel) Rotterdam 29.11.1902 . Jan Martinus van Lith 01.12.1901
10 1907 mulder jacoba Jacoba .
19.07.1907 . . .

Bij de geboorte van Johanna Wilhelmina (1884) was Gerrit brandersknecht en woonde met Wilhelmina aan het Doelenhofje wijk D nummer 73.
Bij de geboorte van Adriana (1886) woonden ze aan de Baan wijk C op nummer 688.
Bij de geboorte van Gerrit (1895) woonden ze in de Jacobastraat wijk G 74?
Later hebben ze nog in de Hendrik Gabelstraat, Heerenstraat en Lange Achterweg gewoond. In deze straat bevond zich ook het weeshuis waar de drie zussen twee jaar later naartoe worden gebracht.

Opmerking: van Jacoba heb ik geen documenten gevonden, ik wist niet dat ze een kind was van Gerrit en Wilhelmina tot op het moment dat ik het document las waar het om de toekomst van de kinderen ging toen de ouders waren gestorven. In dit document wordt Jacoba genoemd. (zie ook bij documenten).

In het jaar 1908 vieren ze hun 25 jarig huwelijksfeest dankbetuigingen heb ik in oude kranten gevonden.

dankbetuigingmulderooijkaasdankbetuigingmulderooijkaas

Links de aankondiguing in de krant van 30.05.1908,  de dankbetuiging van 13.06.1908

Sinds 2010 weet ik wat meer over Gerrit. In de Schiedamse Courant was informatie over zijn ongeluk te vinden.
Ze zijn beide tamelijk vroeg gestorven, Gerrit in 1914 54 jaar oud en Wilhelmina in 1916, 53 jaar oud.

In November 2010 ben ik in Schiedam geweest en ben eens gaan kijken waar Gerrit gewerkt heeft. De firma Dirkzwager bestaat nog steeds en er is nog steeds een destilleerderij aan de Noordvest. Er staan daar nog meerdere gebouwen waar de naam Dirkzwager op staat.
Ik heb Dirkzwager nog een brief geschreven met de vraag of er nog een archief uit 1914 was met informaties over personeelsleden. De directeur zelf schreef me terug dat er geen gegevens uit die tijd meer waren.
Gerrit MulderGerrit MulderGerrit Mulder
Gerrit MulderGerrit Mulder

Gerrit was ketelbaas of distillateursknecht in de distilleerderij van Dirkzwager in Schiedam.
Ketels
Moutwijn en jenever zijn twee producten die worden vervaardigd uit gekiemde gerst en rogge. De gerst lag in speciale bedrijven op ruime zolders tot zich kleine kiemen hadden gevormd, waardoor zetmeel werd omgezet tot suiker. Het gekiemde graan werd gedroogd (geëest) en gemalen en het meel met warm water en roggemeel aangelengd tot een dunne pap: het beslag. Deze pap werd met jenever- of bakkersgist tot vergisting gebracht. Hieruit ontstond een zurige, licht alcoholhoudende grondstof. Dit vergistte beslag, met zo'n 4% alcohol, dus ongeveer evenveel als bier uit dezelfde grondstoffen, werd in drie opeenvolgende processen afgestookt: ruwlopen, enkellopen en bestlopen. Hiervoor gebruikte men grote distilleerketels van zo 'n anderhalf tot twee meter hoog. Elke distillatie leverde een zuiverder product op met een hoger alcoholgehalte. Het bestnat of moutwijn had een alcoholpercentage van 50%. (Bron: Ach lieve tijd, Schiedam).

Ketelhelm
Links: Op zowel de ruwketel als de stookketel wordt een helm gemonteerd die de alcoholhoudende damp afvoert naar het koelvat. In het stookproces wordt in drie stookgangen een vloeistof verkregen met een alcoholgehalte van 50%, de moutwijn, waarvan de distillateur jenever maakt.
O
p 7 juli 1914 was Gerrit aan het werk en wilde de helm van de ketel slaan toen deze er vanzelf af sprong. Door de stoom en het hete water werd Gerrit zwaar gewond. Hij is naar huis gebracht en later naar het ziekenhuis overgebracht. Op 12 juli is hij daar overleden.

Bron Schiedams stadsarchief.

Schiedamsche Courant 19140708Schiedamsche Courant 19140713
Schiedamsche Courant 19140714Schiedamsche Courant 19140718


Ik weet van mijn moeder dat haar moeder vertelde dat ze naar een weeshuis moesten, hierover bij documenten meer. In het archief van Schiedam was er het een en ander te vinden.


Documenten Mulder

Bron van de documenten: stadsarchief Schiedam

mulder gerrit trouwen
Nr. 60 burgelijke stand Schiedam. Trouwen van Gerrit Mulder en Wilhelmina Ooijkaas.

Gerrit Mulder is op 12.07.1914, op 53 jarige leeftijd overleden. Hij is bij een ongeluk op zijn werk om het leven gekomen.  Wilhelmina op 24.05.1916, op 53 jarige leeftijd. Het jongste kind was 11 jaar oud en natuurlijk moesten er nu maatregelen worden getroffen wat er met de kinderen moest gebeuren.
Het volgende document beschrijft de benoeming van Adriana Mulder (de oudste zus) tot voogdes en Johannes Mulder (broer) tot toeziend voogd.


Voor vergrotingen klik op de documenten.


mulder voogdij 1
Gratis ingevolge bewijs van onvermogen afgegeven door de burgemeester van Schiedam op 9 juni 1916.


Heden den vierden Juli negentienhonderd en zestien ist voor ons Mr. Johannis Cornelis van Brielsasse, Kantonrechter te Schiedam, bijgestaan door de waarnemend Griffier Gerardus Stephanus Montfoort, Ons bevindende ter plaatse Onzer gewone terechtzittingen te Schiedam verschenen:
Adriana Mulder, zonder beroep, wonende te Schiedam, te kennen gevende, dat Gerrit Mulder en diens echtgenoote Wilhelmina Ooijkaas beiden te Schiedam zijn overleden, eerstgenoemde 12 Juni 1914 en laatstgenoemde 24 Mei 1916, nalatende vijf minderjarige kinderen genaamd:


1. Gerrit, geboren te Schiedam 15 Juli 1895;
2. Alette Rijntje, geboren te Schiedam 16 November 1897;
3. Wilhelmina, geboren te Schiedam 6 Juni 1900;
4. Neeltje, geboren te Rotterdam 29 November 1902, en
5. Jacoba Mulder, geboren te Schiedam 19 Juli 1907, weshalve zij Ons Kantonrechter verzoekt de benoeming van een voogd en toeziend voogd na verhoor der naaste bloed- en aanverwanten, die daartoe vrijwillig voor ons verschenen, en compareerden voorts:

1. Adriana Mulder voornoemd zuster;
2. Cornelis Klein Pzn , rijksklerk, wonende te Schiedam, als gemachtigde van Johannes Mulder, glasblazer, wonende te Schiedam, thans tijdelijk te Haarlem, broeder;
3. Martinus Johannes Overzier, klerk te Schiedam, als gemachtigde van Pieter Cornelis Mulder, glasblazer, wonende te Schiedam, thans tijdelijk te Wisper, broeder;
4. Henricus van Bockhout, rijksveldwachter brigadier, wonende te Schiedam, als gemachtigde van Pieter Cornelis Mulder, koopman, wonende te Oudshoorn, neef van vaderzijde;
Gemelde comparanten, door Ons Kantonrechter geraadpleegd omtrent den persoon, wiens benoeming tot voogd resp. toez. voogd het meeste zou stroken met de belangen van de minderjarigen, hebben eenparig verklaard, dat naar hunne mening de comparante Adriana Mulder de meeste geschiktheid had voor de betrekking van voorgdes en dat Johannes Mulder voornoemd voor de betrekking van toeziend voogd de meeste geschiktheid had.
mulder voogdij 2
Waarop wij Kantonrechter, gehoord het gevoelen der bloed- en aanverwanten en Ons daarmede vereenigende, Hebben benoemd tot voogdes over de voormelde minderjarigen heen zuster Adriana Mulder, zonder beroep, wonende te Schiedam tot toeziend voogd hun broeder Johannes Mulder, glasblazer, wonende te Schiedam, thans tijdelijk Haarlem, waarvan eerstgenoemde op de deswege door Ons gedane vragen verklaarde de benoeming aan te nemen, waarop zij in Onze handen heeft afgelegd den eed, voorgeschreven bij artikel 419 van het Burgelijk Wetboek, "dat zij aan haar toevertrouwde voogdij naar behoren en getrouwelijk zal waarnemen".
Waarvan akte Gedaan te Schiedam op tijd en plaats voormeld en is deze geteekend door den Kantonrechter en den wd. Griffier.
De Kantonrechter (Geteekend) von Brielsasse
De Griffier (Geteekend) G.S. Montfoort
Her relaas der registratie luidt:
Gratis geregistreerd te Schiedam den twaalfden Juli 1900 zestien, deel 41, folio 169 rt, vak 7.


nel en mien mulder
Wilhelmina, Nel en Jacoba kwamen in een weeshuis. Hiernaast een foto uit 1921, die in een krant van 1983 werd gepubliceerd, van het weeshuis der Hervormden. In het kader rechts Wilhelmina (Mien) en daarnaast Neeltje (Nel). In het midden Jacoba.
De foto in het groot: Weeshuis.jpg

weeshuis schiedam

Het weeshuis in Schiedam, Lange Achterweg.Familie Ooijkaas

ooijkaas

Uit een der registers van den Burgelijken Stand der Gemeente Schiedam blijkt, dat aldaar op den achttienden April des jaars achtienhondertdrieentachtig is overleden Johannes Ooijkaas echtgenoot van Adriana Netten.

ooijkaas
Uit een der registers van den Burgelijken Stand der Gemeente Schiedam blijkt, dat aldaar op den vijfden october des jaars achtienhondert- drieentachtig is overleden Adriana Netten weduwe van Johannes Ooijkaas.Reacties zijn van harte welkom en ik zal alle post die ik krijg onder de rubriek Web-Log publiceren.
Bereiken kunnen jullie mij door naar "contact" te gaan. Heb ik fouten gemaakt dan heb ik ze zeker niet met opzet gemaakt. Geef me een seintje en ik verander het zo snel mogelijk.