Familieleden

Naar de Startpagina


Daar ik met mijn stamboom met de generatie overgrootouders begonnen ben,  zijn natuurlijk niet alle (verre) familieleden op de site te vinden. Toch zijn er verschillende familieleden die het waard zijn onder de aandacht te worden gebracht. Op deze pagina, die ik in November 2011 begonnen ben, vertel ik wat over de familieleden. 

Naam Bijzonderheid
1918 Nicolaas Henrikus van Oosterhout Verzetstrijder WO II

1918 Nicolaas van OosterhoutNicolaas (Nico) Cornelis van Oosterhout is geboren op 28.02.1918 in Dordrecht en overleden op 11.08.1944 in Vught. Zijn ouders waren Nicolaas van Oosterhout geboren 07.10.1886 te Made en Cornelia Antonia Aartsen geboren op 26.11.1891 te Rotterdam. 

Nico was een zeer rustige jongen en dat is hij op latere leeftijd ook gebleven. Op zijn veertiende jaar ging hij bij een rijwielhersteller in Dordrecht werdken. Omstreeks 1934 is hij weer naar school gegaan omdat hij merkte dat hij zonder diploma´s niet verder kwam. Omdat er later niet veel werk te krijgen was ist hij op 23 oktober 1937 als vrijwilliger in militaire dienst gegaan. Hij kwam bij de motorartellerie, waarschijnlijk in Tilburg terecht. Vanaf 1940 werkt Nico als commies bij de belastingdienst in Rijsbergen.

De duitsers hadden werkkrachten nodig en alle oud militairen moesten zich melden. Om niet in krijgsgevangenschap te komen duikt Nico in juli 1943 onder maar wordt in november 1943 toch gepakt en opgesloten in het militaire kamp Amersfoort. Nico kan echter ontvluchten en duikt eerst in Dordrecht en later in Schaik onder. Hij sluit zich daar bij de RVV-Verzetgroep Deurne (RVV: Raad van Verzet) aan en opereert vanuit de boerderij „De Zwarte Plak“. Nico sloot zich in de eerste maanden van 1944 samen met marinier Johan Vosmeer uit Deurne (schuilnaam Rudolf), de student André Remery uit Asten (schuilnaam Pieter of Peer) en student Frits de Bruijn (schuilnaam Alfons) eveneens uit Asten, bij de verzetgroep aan. In die tijd verbleven ze vaak in een schuilkelder die Bert Poels in een weiland achter de boederij samen met anderen heeft gegraven. Ze hielden vaak schietoefeningen in de Peel en waren vaak weken weg om elders in Nederland hun werk te doen.
De Zwarte Plak

Op deze boerderij 'De Zwarte Plak' werd het verzet georganiseerd en er zaten ook Britse piloten en Joden ondergedoken. De aanvoer van piloten kwam uit de Peel en via Nijmegen en Venlo, soms ook uit het westen. Een andere groep zorgde er dan weer voor dat de piloten langs een lijn via Ittervoort of indirect via Maastricht naar België werden gelootst.

In het boek „Het Grote Gebod“ wordt Nicolaas met 4 andere personen genoemd als kern om de verzetsgroep „De zwarte Plak“. Door de hulp aan piloten raakten de bewoners van de Zwarte Plak steeds nauwer betrokken bij de avtiviteiten van de R.V.V.-groep uit Deurne. Steeds vaker kwamen er leden van het verzet naar de boerderij. Er waren verschillende lijnen om de piloten af te voeren maar het kwam nog al eens voor dat de lijnen afgesneden werden.

Verzetstrijders "De Zwarte Plak"

Verder hielden ze zich bezig met het doorsnijden van Duitse telefoonkabels, transport van munitie, spionage en het laten ontsporen van treinen. De boerderij lag dichtbij de spoorlijn Venlo-Eindhoven. De bezetter gebruikte deze spoorlijn voor aanvoer uit het Ruhrgebied van zwaar oorlogsmaterieel naar het front medio augustus en september 1944.  

Naast een affaire um twee afpersers van hulpverleners aan joden speelde de affaire om Josephus (José) Mathias Pius Germanus Maria Peerbooms een ingrijpende rol op de bewoners van de Zwarte Plak. J. Peerbooms was een R.V.V.-er uit Deurne die met een enorme overtuigingskracht de organisatie was binnen gekomen. Hij liet weten dat hij een geboren leider was en dat hij een prachtige vluchtroute voor de piloten kende. Hij wilde zelfs een landingsbaan in de Peel aanleggen om vliegeniers op te laten pikken. Daartoe is het echter nooit gekomen.

Cornelis Noordermeer en Nicolaas van Oosterhout worden op het station in Utrecht gearresteerd. Ze worden naar Scheveningen, het beruchte Oranjehotel voor verhoor gebracht. Later komen ze in het kamp Vught terecht. Hier worden Nico en Cornelis na verhoren en martelingen op 11 augustus 1944 door het vuurpeleton gefusilleerd.

Toen bekend werd dat Cornelis Noordermeer en Nicolaas van Oosterhout op 13 mei 1944 in opdracht van Peerbooms naar Utrecht zijn gereisd om een vergadering bij te wonen ontstaan er twijfels in de K.P.-ploeg.

Het feit dat mede K.P.-ers gearresteed zijn, terwijl ze een opdracht van Peerbooms hadden, zet de groep aan het denken. Men besloot Peerbooms niet meer uit het oog te verliezen en hem dag en nacht in de gaten te houden. Toch lukte het Peerbooms er af en toe tussen uit te knijpen. Als hij dan weer terug kwam probeerde hij de draad weer op te nemen. De helpers vertrouwden het allemaal niet en ofschoon er geen doorslaggevend bewijs voor zijn verraad is gevonden besloot men Peerbooms te liquideren. Op 13 juli 1944 werd Peerbooms gedood.

Piloten op boerderij De Zwarte Plak

Een foto van een schuilplaats op de boerderij „de zwarte plak“ in Horst-America. Hier vonden veel piloten tijdelijk onderdak voordat ze op een pilotenlijn het land werden uitgebracht. De schuilplaats was onder een paardenstal, waarin bij een duitse overval een vurig paard werd opgesloten. De Duitsers dachten er niet aan de stal binnen te gaan. Op de foto is de toegang tot het ondergronds verblijf te zien.

Piloten op boerderij De Zwarte Plak

De piloten waren er betrekkelijk veilig, zoals op bovenstaande foto te zien is. Er waren twee voetbalploegen samengesteld uit geallieerde piloten.

Bronnen:
Bert Poels mémoires - vriend en vijand
Nationaal Monument Kamp Vugt

Oorlogsslachtoffers - Wikipedia
Het Grote Gebod - Kok-Kampen
Het verborgen front – Rijksuniversiteit Groningen
http://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/prive/n/cornelis-klaas-noordermeer/